Motion- og bevægelsespædagogik indskolingen

Research output: Contribution to conference without a publisher/journalAbstractResearch

Abstract

Motion- og bevægelsespædagogik indskolingen
Skolereformen der trådte i kraft i august 2014 har med bl.a. indførelsen af 45 minutters motion og bevægelse om dagen medført store ændringer i skolens hverdag. Hvor opmærksomheden på bevægelse tidligere var forbeholdt et enkelt fag, er det i dag et anliggende for alle skolens ansatte og en række forskellige kontekster med hertil hørende differentierede pædagogiske mål. Motion og bevægelse skal fremme børnenes sundhed og understøtte motivation og læring i skolens fag og kan indgå i den fagopdelte undervisning, herunder idræt, og i de understøttende undervisningsaktiviteter.
Formålet med nærværende studie er med et eksplorativt sigte at undersøge, hvorledes motions- og bevægelsesaktiviteter, herunder idrætsundervisning og SFO-aktiviteter, indrammes af differentierede pædagogiske mål og strategier.
Studiets design tager udgangspunkt i et korterevarende antropologisk feltarbejde (ca. fire uger fordelt over fire måneder) i indskolingen på en skole i Aarhus Kommune. Foruden observationer og løbende samtaler med elever og skolens personale afsluttedes feltarbejdet med fem semistrukturerede interviews med i alt 11 elever. Erfaringerne fra feltarbejdet reflekteres i pædagogisk litteratur.
Studiet identificerer, at motion og bevægelse praktiseres efter varierede pædagogiske principper og forsøger at konstruere et pædagogisk landskab, hvor forskellige faglige og pædagogiske traditioner møder forskelligartede mål og ikke mindst pragmatiske praktiske forhold.
Original languageDanish
Publication date2015
Publication statusPublished - 2015

Cite this