Muligheder for læring i læreruddannelsespraktikken ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Research output: Book/Report/clinical guidelinesReportCommunication

3 Downloads (Pure)

Abstract

Rapporten formidler nogle af resultaterne af en pilotunderundersøgelse af et nyt spørgeskema-instrument til undersøgelse af muligheder for læring i læreruddannelsespraktik. Instrumentet indeholder tre skalaer, der måler muligheder for læring gennem observation af andre læreres praksis, gennem egen praksis, og gennem feedback på egen praksis. De tre skalaer er tiltænkt brug i tvær-nationale studier og de indeholder derfor et begrænset udvalg af ”muligheder for læring”, der kan gå på tværs. Der er en artikel undervejs om disse skalaers måle-egenskaber. I nærværende undersøgelse ses der i stedet på de undervisningsaktiviteter i instrumentet, som de studerende angiver som specifikke muligheder for læring gennem observation, egen praksis og modtaget feedback på egen praksis i deres seneste praktik. Deltagerne i undersøgelsen var godt 1/3 af lærerstuderende ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, som har været i praktik. I forhold til de tre typer af læringsmuligheder fandt vi blandt andet at:

* der var flest af de lærerstuderende der angav de forskellige læringsmulighederne gennem observation når seneste praktik var på praktikniveau 1, og færrest på praktikniveau 3,

* der stort set ingen variation var henover praktikniveauer i andelen af lærerstuderende, som angav læringsmulighederne gennem egen praksis,

* andelen af studerende som angav læringsmulighederne i form af at have modtaget feedback på egen praksis (ud af de som havde praktiseret selv) varierede på forskellig vis henover praktikniveauerne.

Når vi så på om der var forskelle i hvor mange i den samlede gruppe af lærerstuderende, der angav at haft mulighed for at observere henholdsvis at praktisere de forskellige aktiviteter selv, under hensyntagen til at det var de samme studerende, var der højsignifikant forskel for alle aktiviteter, og altid så der blev praktiseret mere end der blev observeret. Når vi opdelte de studerende på praktikniveau så vi samme mønster, undtagen for fem af aktiviteterne når praktikken var på niveau 1.
Original languageDanish
PublisherUCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Number of pages23
ISBN (Electronic)978-87-93067-54-7
Publication statusPublished - 26 Apr 2021

Cite this