Abstract

"Mulighedernes Didaktik" er et bogprojekt i forsknings- og udviklingsprogrammet Transformativ Entreprenørskabsdidaktik (TED) under Center for Innovation og Entreprenørskab i VIA. Projektet skal samle den mangfoldighed af projekter, der er i TED. Mulighedernes didaktikker er didaktikker, der er kendetegnet ved læreprocesser, som er undersøgende og eksperimenterende, og som stimulerer til nysgerrighed, mod og forestillingsevne. Det er didaktikker, der lægger op til at se og gribe muligheden for at skabe værdi for sig selv, for andre og for den verden, man er en del af. Mulighedernes didaktikker er desuden fremtidsrettet uden at være blind for historie og nutid. De er pragmatiske i forhold til aktuelle kontekster, ressourcer, rammer og praksis og tager dermed højde for det aktuelle samfund, men er samtidig forankret i etik og væren.
Bogen "Mulighedernes Didaktik" forventes udgivet i efteråret 2021.
Original languageDanish
PublisherFrydenlund Academic
Publication statusIn preparation - 2022

Keywords

  • contracting courses

Cite this