Multikulturel litteratur i danskfaget: Kulturer, læsemåder og litterær inklusion

Research output: Book/Report/PhD thesisPhD thesisResearchpeer-review

1505 Downloads (Pure)

Abstract

Hvad er multikulturel litteratur? Hvordan arbejder dansklærere i tre forskellige 8. klasser med en multikulturel ungdomsbog og en dertilhørende didaktisk intervention?
Formålene med denne afhandling er to. For det første bidrager afhandlingen med en definition på multikulturel litteratur, der blandt andet handler om at synliggøre minoriteter litterært. For det andet skaber afhandlingen viden om, hvordan elever og lærere fra tre 8. klasser på skoler med forskellige elevsammensætninger forhandler og positionerer sig i arbejdet med multikulturel litteratur. Studiets teorigrundlag udgøres af poststrukturalismen og de primære analytiske tilgange er hentet i teorien om medieret diskursanalyse og i positioneringsanalysen.
Jeg ser derfor både på diskursive- samt materielle og kropslige positioneringer i arbejdet med multikulturel litteratur.
Afhandlingen bidrager med ny viden om, hvordan danskfagets
litteraturundervisning kan inddrage multikulturel litteratur, uanset hvilke elever,
der sidder i klasserne. I afhandlingen vises, hvordan særligt lærernes didaktiske
spørgestrategier spiller en afgørende rolle for, hvilke positioner der åbnes for i
klassens fælles læsning. Lærerne benytter sig blandt andet af perspektiverende-,
personlige-, kontrasterende-, tekstnære- og kulturelle læsemåder. Studiet viser
også, at den didaktiske intervention, som lærerne får udleveret sammen med
den multikulturelle ungdomsroman, er en vigtig støtte i arbejdet med multikulturel litteratur. Gennem elevernes evalueringer har studiet også vist, at flere elever mener, at de har lært noget om ”andres” kulturer. Endvidere viser resultaterne, at særligt minoritetselevers viden, holdninger og indbyrdes forskellige kulturelle erfaringer kom på banen i dette didaktiske fællesskab.
Studiet giver også anledning til at efterspørge studier, der undersøger, hvordan
minoriteter historisk og i dag repræsenteres i den multikulturelle børne- og
ungdomslitteratur i Danmark.
Original languageDanish
PublisherAarhus Universitet
Number of pages352
Publication statusPublished - 23 Jun 2020

Keywords

  • Danish courses
  • reading

Cite this