Mundtlighed i danskfaget og dets læremidler

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Mundtlighed er en central del af al undervisning, hvor læreren viser tilrette gennem samtale, men netop i modersmålsfaget er mundtlighed samtidig indhold. Eleven skal lære at ytre sig og lytte og indgå i mange forskellige mundtlige kommunikationssituationer. Man må derfor forvente, at læremidler til danskundervisningen giver et bud på, hvordan læreren kan undervise i mundtlighed. Samtidig tyder meget på, at mundtlighed ikke fylder meget som indhold i modersmålsundervisningen. I denne artikel fremstilles en læremiddelanalyse af to didaktiske læremidler. Analysen fokuserer på, hvordan og i hvilken udstrækning mundtlighed gøres til indhold i et af de mest anvendte læremidler til modersmålsundervisningen samt et temabaseret, præmieret læremiddel med særligt fokus på mundtlighed. Analysen munder ud i en vurdering af læremidlernes “potentielle læringspotentiale”. Lytning anses for en integreret del af mundtligheden. Teorien operationaliseres i "Mundtlighedstrekanten”, som bidrager med et metasprog om mundtligt sprog, der også ville kunne anvendes i lærerens fagdidaktiske planlægning og refleksion.
Original languageDanish
JournalLearning Tech – Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi
Issue number8
Pages (from-to)9-39
Number of pages31
ISSN2445-6810
DOIs
Publication statusPublished - 17 Dec 2020

Cite this