Musikoplevelser. Musikalske samhandlinger.Mennesker med erhvervet hjerneskade: Præsentation projektet

Research output: Contribution to conference without a publisher/journalPosterCommunication

20 Downloads (Pure)

Abstract

PhD-projektet (2016-2019) undersøger, hvordan pædagoger uden specifikke
musikalske kompetencer kan anvende musikoplevelser og musikalske samhandlinger i
arbejde med mennesker med erhvervet hjerneskade, hvor det overordnede mål er
borgerens mestring og forbedring af egne livsvilkår.
Lov om social service § 85 om bostøtte, § 141 om aktivitets- og samværstilbud samt §104 om borgerens
handleplan danner rammen for den socialpædagogiske indsats. John Dewey filosofiske læringsteori om aktiv
brug af erfaringer (1934) danner det teoretiske fundament for en socialpædagogiske indsats (Madsen, 2005).
Musikalske samhandlinger er tænkt i vesteuropæisk musikforståelse. Metoden er aktionsforskning, hvor
forskers observationer, pædagogers observationer og borgernes egne oplevelser om forandringer inddrages
aktivt i analysearbejdet og vidensudledningen.
Original languageDanish
Publication date29 Nov 2017
Publication statusPublished - 29 Nov 2017

Keywords

  • aesthetics, design and media
  • social work and social conditions
  • learning, educational science and teaching

Cite this