Myndighedssagsbehandling på handicapområdet: Et litteraturstudie

Research output: Working paper/preprintWorking paper

Abstract

Dette arbejdspapir præsenterer resultater fra et litteraturstudie af dansk forskning om myndighedssagsbehandling på handicapområdet. Litteraturstudiet bygger på 17 inkluderede videnskabelige publikationer fra perioden 2008-2022. Studiet viser, at der findes ganske lidt forskning inden for emnet handicap og myndighedssagsbehandling. Forskningen har primært været optaget af mødet og samarbejdet mellem familier til børn med handicap, voksne med handicap og myndighedssagsbehandler. Forskningen har fokus på oplevelser af mødet set fra de førnævnte parters perspektiv. Dertil er der forskning som fokuserer på de organisatoriske rammers betydning for myndighedssagsbehandling. Enkelte studier berører myndigheds valg af foranstaltninger og indsatser på handicapområdet samt samarbejde med udfører. Litteraturstudiet viser, at den eksisterende danske forskning er kendetegnet ved et problemorienteret fokus. Forfatterne konkluderer, at der mangler forskning som kan bidrage til bedre møde-, samarbejds- og organiseringsformer mellem myndighed og borgere med handicap, samt forskning om de beslutninger myndighedssagsbehandlere foretager, når de visiterer til indsatser for børn, unge og voksne med handicap.
Original languageDanish
PublisherKøbenhavns Professionshøjskole
Volume12
Number of pages36
DOIs
Publication statusPublished - 3 May 2024

Keywords

  • social work and social conditions

Cite this