Når det udsatte barn går i overgang

Trine Holck Grundahl, Lars Borst Hansen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to book/anthologyResearch

Abstract

Lad os starte artiklen med et tankeeksperiment. Forestil dig at du lige nu er i en situation, hvor du skal skifte job, hvilke oplysninger fra dit gamle arbejde skal din nye arbejdsgiver have om dig? Skal det være oplysninger som udelukkende beskriver dine ressourcer og kompetencer, eller skal informationerne også afdække dine mangler, personlige problemer og eventuelt tidligere fejltagelser? Har den beskrivelse som din nye arbejdsgiver får om dig betydning for vedkommendes syn og opfattelse af din person? og hvad ville du i denne tænkte situation foretrække, at det var faktuelle oplysninger såsom alder, karaktergennemsnit, m.m. eller at der også fulgte en narrativ beskrivelse med?
I virkeligheden vil der ofte i en jobskiftesituation følge informationer med, men det er i høj grad informationer, som vi selv vælger. For børn gælder der helt andre vilkår, her er der en stigende tendens til, at der ønskes en tidlig, tværfaglig og målrettet indsats overfor udsatte børn, hvor informationer og beskrivelser skal følge barnet i overgangene fra institution til institution, fra vugge til? - som et våben mod udsatheden.
Følgende artiklen er i sin fremstilling, analyse og argumentation kritisk og diskuterende i forhold til overgangsbegrebet som et pædagogisk fænomen, og derved forsøger artiklen at synliggøre overgangsbegrebet og herunder informationsoverleveringen som et fænomen, der kan diskuteres for og imod og dermed ophæve den selvfølgelighed, hvormed overgangsbegrebet bliver adapteret i pædagogisk praksis som et entydigt positivt middel mod udsathed.
Fokus i artiklen er den informationsoverleveringen, som sker i arbejdet med det udsatte barns overgang fra en institutionel overgang til en anden. Her tegner der sig nogle væsentlige både praktiske og teoretiske dilemmaer om bl.a. - Hvem har ret til at definere udsatheden? - Hvilke midler skal bruges til at bryde udsatheden? - Hvem må formidle udsatheden? - Og hvem har ansvaret for udsatheden?
I artiklen argumenteres der bl.a. for, at diskursen omkring udsatte børns overgange har ændret sig fra at være tavs og autonom til i dag at være videndelende. For det udsatte barn har det stor betydning, om der følger en historie med barnet over i den nye institutionel kontekst eller om det starter på en frisk. Spørgsmålet er, om den aktuelle videndelende diskurs i forbindelse med overgange også er lig med en institutionel livstidsdom for det udsatte barn. Artiklens formål er således også at bidrage til den aktuelle debat om udsatte børns overgange ved at være kritisk i forhold det aktuelle fokus på institutionel sammenhæng, kontinuitet og informationsoverlevering.
Original languageDanish
Title of host publicationUde af sammenhæng : Om professionelles arbejde med børn i udsatte positioner
EditorsAnne Marie Villumsen
Number of pages30
Place of PublicationÅrhus
PublisherVIA Systime
Publication date2011
ISBN (Print)978-87-90833-862
Publication statusPublished - 2011

Cite this