Abstract

Denne artikel, ”Når elever samtaler om sprog i grupper”, er både metodisk og empirisk en del af det større forskningsprojekt Gramma3, der har fokus på, hvad der karakteriserer grammatikundervisning i skolens tre største sprogfag, dansk, engelsk og tysk. Formålet med artiklen er inden for rammerne af Gramma3 at rette blikket mod elevers gruppearbejde i dansk og engelsk i lyset af ovennævnte overvejelser.Hensigten er at finde frem til potentialer for elevers læring af grammatik, når arbejdsformen er gruppearbejde om tekstproduktion. Grundlaget for artiklen bygger primært på data fra to forskellige skoler i projektet, hvor vi har undersøgt henholdsvis engelsk og dansk grammatikundervisning, men vi inddrager også konkrete data fra to andre skoler og perspektiverer på et mere generelt niveau til den viden, der er genereret fra alle skoler, der er involveret i Gramma3-projektet som helhed. Vores primære cases er transskriberede lydoptagelser fra undervisningen. De to primær cases fra engelsk og dansk er udvalgt, fordi de er atypiske i forhold til elevernes omfattende fokus på løsning af den sproglige del af opgaven. Desuden viser de to cases, hvilket potentiale der er for faglig læring, når elever arbejder sammen i grupper om sprog og skriftlig fremstilling.
Original languageDanish
Title of host publicationHvordan praktiseres grammatikundervisning i dansk, engelsk og tysk? : Statusrapport Gramma3
EditorsKrtistine Kabel, Mette Vedsgaard Christensen, Lene Storgaard Brok
Number of pages14
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherNationalt Videncenter for Læsning
Publication date25 Apr 2019
Pages84-97
Article number3
Publication statusPublished - 25 Apr 2019

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Cite this