Når skolens børn evaluerer sig selv

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

4 Downloads (Pure)

Abstract

I overensstemmelse med ideen om livslang læring forventes skolebørn i stigende grad at vurdere, hvad de har lært. Karakteristisk for disse selvevalueringspraksisser er, at de ikke kun knytt er sig til børnenes faglige kompetencer. De går ofte også tæt på børnenes mere personlige forhold. Derudover er evaluering en del af den skole-politiske dagsorden, hvor læreren er forpligtet på at dokumentere elevernes læring.I denne artikel går vi tæt på undervisningen og præsenterer eksempler på eva-lueringspraksisser, der skaber vidt forskellige deltagelsesmuligheder for børnene. Der er fokus på aktiviteter, hvor børnene skal vurdere, hvad de har lært, gennem brug af evalueringsværktøjer som portfolio og læringsplatforme. Vi diskuterer den udspændthed, som læreren befi nder sig i mellem på den ene side at efterleve poli-tiske krav om evaluering og på den anden side at praktisere evaluering, der kan udvikle undervisningen og styrke børnenes trivsel og læring samtidig med hensy-net til børnenes behov og forudsætninger.Nøgleord: selvevaluering, deltagelse, social sortering, diff erentiering, portfolio, læringsplatform.AbstractAccording to the idea of lifelong learning, schoolchildren are increasingly expected to assess what they have learned. Characteristic of these self-assessment practices is that they do not only relate to the children’s professional competencies. They also address children’s personal issues. In addition, assessment has become part of the school policy agenda, where the teacher is obliged to document students’ learning.In this article, we focus on teaching and examples of assessment practices that create vastly diff erent participation opportunities for diff erent children. There is a focus on activities where the children must assess what they have learned through portfolios and learning platforms. We discuss the cross bind that teachers fi nd themselves in between complying with political demands for assessment and, prac-ticing assessment that can develop teaching and strengthen children’s well-being and learning while taking into account children’s needs and prerequisites.Keywords: self-assessment, participation, social classifi cation, diff erentiation, port-folio, learning platform
Original languageDanish
JournalStudier i læreruddannelse og profession
Volume5
Issue number2
Pages (from-to)56-75
Number of pages20
ISSN2445-8538
DOIs
Publication statusPublished - 14 Dec 2020

Keywords

  • schools, courses and institutions

Cite this