Nabosprog- og nabokulturforståelse i de nordiske læreruddannelser

Research output: Contribution to conference without a publisher/journalPaperCommunication

65 Downloads (Pure)

Abstract

Abstract paper præsentation NNFF23 – Torben Mundbjerg

Nogle vigtige forudsætninger for, at en integrativ nabosprogsundervisning kan lykkes i førstesprogsfaget, er blandt andet, at eleverne får mulighed for at undersøge nabosprog, primært de skandinaviske, ved hjælp af performative og autentiske metoder (Bondesson 2014; Mundbjerg, 2019). Tilmed er det nødvendigt, at tekstarbejdet foregår indenfor rammerne af en horisont, hvori eleverne kan se meningsfulde perspektiver, sådan at de får lejlighed til at udvikle deres forståelse for de nordiske nabolandes kultur og samfundsforhold. Flere undersøgelser peger imidlertid på, at en meget stor del af de nordiske grundskolelærere ikke har særligt meget viden om nabosprog og nabokultur. Mange lærere oplever også, at de er usikre, med hensyn til hvordan de kan integrere nabosprog og nabokultur funktionelt og meningsfuldt i førstesprogsundervisningen, og at de har uklar forståelse for nabosprogsundervisningens mål og legitimitet (Steffensen, 2016; Pran & Ukkelberg 2011). Ambassadørmodellen og Nordisk Netværk for Nabosprogsdidaktik, et tværnordisk netværk bestående af op mod 15 læreruddannelsesinstitutioner, har i en årrække gjort det muligt for lærerstuderende at besøge en læreruddannelse i et nordisk naboland en uges tid og her møder nabosprog og -kultur i funktionelle, autentiske rammer. De kommende lærere får hermed erfaringer, der styrker deres viden om nabosprogsdidaktik og udvikler deres undervisningskompetencer (Mundbjerg et al., 2022). Præsentationen vil have fokus på ambassadørmodellens arbejdsformer og indhold samt netværkets udvikling af virtuelle nabosprogsmøder mellem nordiske lærerstuderende. Netværkets igangværende arbejde med at udvikle et virtuelt lektionskatalog til nabosprogsundervisningen i de nordiske læreruddannelsers førstesprogsundervisning vil blive præsenteret. Præsentationen vil også lægge op til en diskussion af, hvordan temaer som bæredygtighed og kontroversielle emner indenfor det, der kan kaldes ”ubehagets pædagogik”, eventuelt kan integreres i en kommende tids nabosprogsundervisning.
Keywords
Ambassadørmodel
Nordiske nabosprogs- og nabokulturforståelse
Integrativ nabosprogsundervisning
Referencer
Braunmüller, K. (2001). Semikommunikation in phatischen Dialogen. In Meyer & Toufexis (red.). Arbeiten zur Mehrsprachigkeit 11. Hamburg Universität.
Brandt, G. (2019). Flydende læsning i praksis. Præcis, hurtig og udtryksfuld læsning. 2. udg. København: Akademisk forlag.
Bondesson, A.S. (2014). Ditt språk i min mun. Grannspråkets glädje og gagn. Centrum för Öresundsstudier 34. Lund: Makadam förlag.
Brink, E.T. (2016). Man skal bare kaste sig ud i det – en interviewundersøgelse af unge i Nordens nabosprogsforståelse i praksis. København: Nordisk Sprogkoordination.
Brink, E.T. (2021). Undervisning i nabosprog. I Nielsen, B. & Lieberkind, J. Dansk 4.-9. Indblik og overblik. København: Hans Reitzels Forlag.
Delsing, L.-O., & Åkesson, K. L. (2005). Håller språket ihop Norden? En forskningsrapport om ungdomars förståelse av danska, svenska och norska. TemaNord.
Mundbjerg, T. (2019). Nabosprogsdidaktik. I: Nyt nordisk! Initiativer indenfor nordisk sprog- og tekstpædagogik. Gregersen, F. & Jørgensen, M. (red.). 1. udg. Danmark: Nordplus, Bind 1, s. 24-38.
Mundbjerg, T.; Brink, E.T.; Rasmussen, M.D.; Steffensen, T. (2022). Nabosprog i læreruddannelsen. Et netbaseret sprog- og kultursamarbejde. Danmark: Danske Professionshøjskoler.
Hårstad, S. (2015). Nabospråk og nabospråkundervisning. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
Nordisk Ministerråd (1962/1996). Helsingforsaftalen. København: Nordisk Samarbejde.
Nordisk Ministerråd (2006). Deklaration om Nordisk språkpolitik. København: Nordisk Samarbejde.
Røthing, Åse (2019). «Ubehagets pedagogikk» – en inngang til kritisk refleksjon og inkluderende undervisning. In: Forskjeller: Forventning, forbløffelse og ubehag. FLEKS. Vol 6, No. 1. Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice. Oslo: Department of International Studies and Interpreting (IST). OsloMet.
Sebro, T. (2014a). GNU slutrapport: Modersmål. GNU. The European Regional Development Fund/Interreg IV A. Roskilde: UC Sjælland.
Steffensen, T. et al (2023). Nordiske temadage. Bæredygtighed i dansk/norsk/svensk. De fire samarbejdende læreruddannelser Københavns Professionshøjskole; Högskolan Kristianstad; NTNU; Høgskulen i Volda. https://nordisketemadage.nu/nordiske-temadage/baeredygtighed-i-dansk-norsk-svensk/# Hentet ned 14.05.2023.
Steffensen, T. (2016). Nabosprog i danskundervisningen – en undersøgelse af kommunikation og pædagogisk praksis i et netbaseret skoleprojekt. Ph.d.-afhandling. Forskerskolen i Livslang Læring, Institut for Mennesker og Teknologi. Roskilde Universitet. Roskilde: Academic Books RUC/Samfundslitteratur.
Yenkimaleki, M. & van Heuven, V.J. (2016). Effect of explicit teaching of prosodic features on the development of listening comprehension by Farsi-English interpreter trainees: An experimental study. The 2016 WEI International Academic Conference Proceedings. Vienna: The West East Institute.


Sendt til NNFF:
Titel: Nabosprog- og nabokulturforståelse i de nordiske læreruddannelser

Nogle vigtige forudsætninger for, at en integrativ nabosprogsundervisning kan lykkes i førstesprogsfaget, er blandt andet, at eleverne får mulighed for at undersøge nabosprog, primært de skandinaviske, ved hjælp af performative og autentiske metoder (Bondesson 2014; Mundbjerg, 2019). Tilmed er det nødvendigt, at tekstarbejdet foregår indenfor rammerne af en horisont, hvori eleverne kan se meningsfulde perspektiver, sådan at de får lejlighed til at udvikle deres forståelse for de nordiske nabolandes kultur og samfundsforhold. Flere undersøgelser peger imidlertid på, at en meget stor del af de nordiske grundskolelærere ikke har særligt meget viden om nabosprog og nabokultur. Mange lærere oplever også, at de er usikre, med hensyn til hvordan de kan integrere nabosprog og nabokultur funktionelt og meningsfuldt i førstesprogsundervisningen, og at de har uklar forståelse for nabosprogsundervisningens mål og legitimitet (Steffensen, 2016; Pran & Ukkelberg 2011). Ambassadørmodellen og Nordisk Netværk for Nabosprogsdidaktik, et tværnordisk netværk bestående af op mod 15 læreruddannelsesinstitutioner, har i en årrække gjort det muligt for lærerstuderende at besøge en læreruddannelse i et nordisk naboland en uges tid og her møder nabosprog og -kultur i funktionelle, autentiske rammer. De kommende lærere får hermed erfaringer, der styrker deres viden om nabosprogsdidaktik og udvikler deres undervisningskompetencer (Mundbjerg et al., 2022). Præsentationen vil have fokus på ambassadørmodellens arbejdsformer og indhold samt netværkets udvikling af virtuelle nabosprogsmøder mellem nordiske lærerstuderende. Netværkets igangværende arbejde med at udvikle et virtuelt lektionskatalog til nabosprogsundervisningen i de nordiske læreruddannelsers førstesprogsundervisning vil blive præsenteret. Præsentationen vil også lægge op til en diskussion af, hvordan temaer som bæredygtighed og kontroversielle emner indenfor det, der kan kaldes ”ubehagets pædagogik”, eventuelt kan integreres i en kommende tids nabosprogsundervisning.

Keywords:
Ambassadørmodel
Nordiske nabosprogs- og nabokulturforståelse
Integrativ nabosprogsundervisning

Referencer:
Braunmüller, K. (2001). Semikommunikation in phatischen Dialogen. Hamburg Universität.
Brandt, G. (2019). Flydende læsning i praksis. 2. udg. København: Akademisk.
Bondesson, A.S. (2014). Ditt språk i min mun. Lund: Makadam.
Brink, E.T. (2016). Man skal bare kaste sig ud i det – en interviewundersøgelse af unge i Nordens nabosprogsforståelse i praksis. København: Nordisk Sprogkoordination.
Brink, E.T. (2021). Undervisning i nabosprog. I Nielsen, B. & Lieberkind, J. Dansk 4.-9. København: Hans Reitzel.
Mundbjerg, T. (2019). Nabosprogsdidaktik. I: Nyt nordisk! Initiativer indenfor nordisk sprog- og tekstpædagogik. Gregersen, F. & Jørgensen, M. (red.). Nordplus.
Mundbjerg, T.; Brink, E.T.; Rasmussen, M.D.; Steffensen, T. (2022). Nabosprog i læreruddannelsen. Et netbaseret sprog- og kultursamarbejde. Danske Professionshøjskoler.
Hårstad, S. (2015). Nabospråk og nabospråkundervisning. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
Røthing, Åse (2019). «Ubehagets pedagogikk» – en inngang til kritisk refleksjon og inkluderende undervisning. In: FLEKS. Vol 6, No. 1. Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice. OsloMet.
Steffensen, T. et al (2023). Nordiske temadage. Bæredygtighed i dansk/norsk/svensk. Københavns Professionshøjskole; Högskolan Kristianstad; NTNU; Høgskulen i Volda. https://nordisketemadage.nu/nordiske-temadage/baeredygtighed-i-dansk-norsk-svensk/#
Steffensen, T. (2016). Nabosprog i danskundervisningen – en undersøgelse af kommunikation og pædagogisk praksis i et netbaseret skoleprojekt. Roskilde Universitet. Roskilde: Academic Books RUC/Samfundslitteratur.
Yenkimaleki, M. & van Heuven, V.J. (2016). Effect of explicit teaching of prosodic features on the development of listening comprehension by Farsi-English interpreter trainees: An experimental study. Vienna: The West East Institute.
Original languageDanish
Publication date25 Oct 2023
Publication statusPublished - 25 Oct 2023
EventNordic Network for Research in L1 Education: The ninth conference of Nordic Network for Research in L1 Education - Helsingfors universitet, Helsinki, Finland
Duration: 24 Oct 202326 Oct 2023
Conference number: 9

Conference

ConferenceNordic Network for Research in L1 Education
Number9
LocationHelsingfors universitet
Country/TerritoryFinland
CityHelsinki
Period24/10/2326/10/23

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Cite this