Narrativ dokumentation som redskab til at understøtte elevers skrivelyst

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to book/anthologyResearch

Abstract

Artiklen tager afsæt i antagelsen om, at elevers skrivelyst eller mangel på samme ikke er iboende eleven, men opstår i mødet mellem elev og omverden. Lærerens måde at være lærer på udgør en central del af elevens omverden, og lærerens faglighed og undervisningspraksis får derfor afgørende betydning for elevens skrivelyst. Med narrativ dokumentation som metode til at identificere lærerens måde at være lærer på, bliver det muligt at undersøge, hvordan læreren i sin praksis bidrager til at konstruere elevens skrivelyst eller mangel på samme. Artiklen åbner dermed for refleksion over lærerens egen praksis – og skriveundervisning.
Original languageDanish
Title of host publicationSkrivelyst i et specialpædagogisk perspektiv
Number of pages12
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherDansk Psykologisk Forlag
Publication date2012
Pages35-46
ISBN (Print)978-87-7706-717-4
Publication statusPublished - 2012
Externally publishedYes

Cite this