National undersøgelse af grundlag for udviklingslaboratorier som metode til fag- og kompetenceudvikling i teknologiforståelse som led i dansk og PL på Læreruddannelsen

Bjarke Lindsø Andersen, Lars Bo Andersen, Rikke Osbahr Ebsen, Andreas Mikael Fonfara, Mikkel Hjorth, Kaj Nedergaard Jepsen, Rasmus Fink Lorentzen, Peter Hougaard Madsen, Lise Møller, Lone Nielsen, Jannie Lynggaard Prætorius, Niels Anders Illemann Petersen, Mads Middelboe Rehder, Ditte Vejby Schou

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearch

36 Downloads (Pure)

Abstract

Som forarbejde til projekt ”Kompetenceløft for teknologiforståelse på Læreruddannelsen” er der udarbejdet en national undersøgelse af det faglige og organisatoriske grundlag, der udgør projektets afsæt og indledende vilkår.

Undersøgelsen er udarbejdet i foråret 2020 og viser overordnet, at teknologiforståelse kun i begrænset omfang er en etableret delfaglighed i dansk og pædagogik og lærer-faglighed (PL), og at viden om teknologiforståelse ofte er personbunden eller knyttet til enkeltstående projekter eller undervisningsforløb. Derfor er teknologiforståelse som fagområde i dansk og pædagogik og lærerfaglighed på et udviklingsstadie og af en karakter, hvor kompetenceudvikling nødvendigvis også vil indebære en kollegial og gensidig udvikling af det fagområde, som kompetenceudviklingen skal introducere til.

Kompetenceudvikling bliver derfor også til fagudvikling i mødet mellem teknologiforståelse og de eksisterende fagområder.

Med hensyn til metoden for kompetenceudvikling viser undersøgelsen, at kompetenceudvikling må planlægges med henblik på lokal tilpasning og stærk forankring i fagmiljøer og undervisningspraksis.

Der er samtidig identificeret en række faglige og didaktiske afsæt for både kompetenceudvikling og den deri implicerede fagudvikling: Dels udbydes der allerede linjer og moduler på læreruddannelsen, der direkte eller indirekte beskæftiger sig med teknologiforståelse. Og dels er der en række faglige grænseflader mellem dansk, pædagogik og lærerfaglighed, og teknologiforståelse, der er oplagte til fælles udforskning. Notatet gennemgår disse på et overordnet niveau.

Den principielle udfordring i projektet er derfor at få identificeret mulige relationer mellem de eksisterende fag og teknologiforståelse, og herefter udforske disse i en kollektiv og kollegial proces med stærk praksisforankring, der både kan opbygge nye kompetencer og bidrage til udvikling af teknologiforståelse som en del af de berørte fag og fagligheder.
Original languageDanish
PublisherDanske Professionshøjskoler
Number of pages19
Publication statusPublished - 17 Mar 2021

Keywords

  • education, professions and jobs
  • Kompetenceløft for teknologiforståelse på Læreruddannelsen

    Andersen, L. B. (Principle researcher), Rehder, M. M. (Co-researcher), Nortvig, A.-M. (Co-researcher), Hjorth, M. (Co-researcher), Lindsø, B. (Co-researcher), Nielsen, L. (Co-researcher), Jepsen, K. N. (Co-researcher), Petersen, N. A. I. (Co-researcher), Kornholt, B. (Co-researcher), Wiskerchen, M. (Co-researcher), Dissing Møller, L. (Co-researcher), Madsen, P. H. (Co-researcher), Emtoft, L. M. (Co-researcher), Jespersen, P. (Co-researcher), Lorentzen, R. F. (Co-researcher), Dumanski, T. (Principle researcher), Køhrsen, L. (Co-researcher), Oxenvad, C. (Co-researcher), Toft, D. Ø. (Co-researcher), Prætorius, J. (Co-researcher), Madsen, P. H. (Co-researcher), Ebsen, R. (Co-researcher), Fonfara, A. (Co-researcher), Schou, D. V. (Co-researcher), Georgsen, M. (Co-researcher), Hansbøl, M. (Co-researcher), Jørnø, R. L. V. (Co-researcher), Slot, M. F. (Co-researcher), Tafdrup, O. (Co-researcher), Rasmussen, H. F. (Co-researcher), Kjærgaard, T. (Co-researcher), Gustenhoff, M. (Co-researcher), Petersen, L. (Co-researcher) & Jørgensen, C. (Co-researcher)

    01/03/2031/12/22

    Project: Development project/ Innovation

Cite this