Naturfagenes læremidler: Kortlægning af læremiddelbrug i naturfag i den danske grundskole

Jesper Bremholm, Martin Krabbe Sillasen, Bettina Buch, Morten Puck

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearch

Abstract

Formålet med undersøgelsen er – som titlen peger på – at foretage en kortlægning af de læremidler, der i efteråret 2022 anvendes i de naturfaglige fag i grundskolen i Danmark. Med en kortlægning mener vi en tilvejebringelse af viden om, hvilke forskellige læremidler der anvendes i de forskellige naturfag, hvor meget de anvendes, og hvordan de anvendes. Kortlægningen
omfatter ligeledes en afdækning af naturfagslærernes vurdering af de læremidler, de har til rådighed, deres måde at bruge læremidlerne på i undervisningen og af deres egne fagdidaktiske kompetencer til at understøtte elevernes læsning og brug af de anvendte læremidler. Formålet med kortlægningen har i denne henseende en dobbeltsidig begrundelse.
På den ene side bidrager den med at tilvejebringe et systematisk og empirisk velunderbygget
vidensgrundlag for de efterfølgende faser af projektet Naturfaglig læsning. Med afsæt i, at naturfaglige tekster for mange elever udgør en barriere snarere end en hjælp til faglig læring,
har det overordnede projekt til formål i samarbejde med naturfagslærere og eksperter inden for både naturfagsdidaktik og literacy at udvikle en naturfaglig læsedidaktik, hvormed naturfagslærere kan understøtte, at eleverne bliver i stand til at bruge naturfagenes tekster som ressource til naturfaglig indsigt og læring. I denne projektsammenhæng sikrer kortlægningen af
danske naturfagslæreres brug af læremidler tilvejebringelse af viden om, hvilke tekster der faktisk anvendes (hyppigst) i undervisningen i de forskellige naturfag. Kortlægningen efterfølges i projektets design af en kvalitativ, etnografisk klasserumsundersøgelse af, hvorledes
5 læremidler og tekster anvendes i konkret naturfagsundervisning. Tilsammen bidrager disse to dele af projektet med afgørende vigtig viden for det videre arbejde i projektet. Her er det overordnede formål netop at udvikle og afprøve læsedidaktiske tiltag, der kan hjælpe eleverne med at overvinde de forhindringer, de naturfaglige tekster udgør, således at de i stedet kommer
til at fungere som ressourcer for indsigt og forståelse i naturfagsundervisningen. På den anden
side udgør kortlægningen også et både vigtigt og vægtigt bidrag i sig selv til forskningen inden for både læremidler og naturfagsdidaktik. Af netop denne grund vil vi også mene, at rapporten her har selvstændig relevans uden for rammerne af det overordnede projekt. I det følgende vil vi bruge lidt plads på at argumentere for denne selvstændige relevans – altså hvorfor det er interessant i sig selv at undersøge læremiddelbrugen i naturfag i den danske grundskole
Original languageDanish
PublisherNationalt Videncenter for Læsning, Professionshøjskolerne
Number of pages90
Publication statusPublished - Nov 2023

Keywords

  • natural science

Cite this