Naturlig science i dagtilbud - på vej mod en pædagogisk sciencepraksis

Research output: Book/Report/PhD thesisReportCommunication

Abstract

Takket være støtte fra Novo Nordisk Fonden kan vi udgive denne rapport, der
kaster lys over sciencepædagogik i dagtilbud med en særlig opmærksomhed på
den filosofiske samtale som ramme for arbejdet med dette. Rapporten bygger
på erfaringerne fra det fire år lange projekt Naturlig science i dagtilbud, som
er et tæt samarbejde mellem Professionshøjskolen Absalon og Guldborgsund
Kommune, der blev realiseret i perioden januar 2020 - juni 2023.

Med rapporten ønsker vi at give de praktiske erfaringer og forskningsviden fra
projektet videre i en form, hvor de kan være med til at sætte spor i de danske
dagtilbud og kvalificere arbejdet med sciencepædagogik. Det er vores store for
håbning, at vi gennem praksisnære eksempler og drøftelser kan vise, hvordan
sciencepædagogik kan give sig til udtryk i praksis, samt hvordan den filosofiske
samtale kan danne fundament for en sciencepædagogisk forholdemåde i en
pædagogisk hverdag. Dermed håber vi at bidrage til at afmontere den manglen
de tillid til og tro blandt pædagoger på, at de kan udøve en sciencepædagogisk
praksis uden en formel naturvidenskabelig uddannelse.

I denne optik er rapporten fortrinsvist skrevet til praktikere og studerende, da
den indeholder et stort antal praksisfortællinger og gode råd til arbejdet med
science i dagtilbud. Rapporten kan dog med fordel også læses af kommuner og
andre aktører interesseret i opkvalificering af pædagogisk personale, idet rapporten indeholder beskrivelser af projektets intervention, samt resultater heraf.

Vi har i rapporten bevidst valgt at omtale det pædagogiske personale som pæda
goger, men det er vigtigt at pointere, at studerende og medhjælpere, såvel som
pædagogiske assistenter, pædagoger og ledere har deltaget i udviklingen af pro
jektet. Uddannelsesniveauet har i dette projekt ikke været i fokus, men derimod at hele personalegruppen, uafhængigt af uddannelsesniveau, er gået ind i projektet med en lyst til og nysgerrighed på science og udvikling af egen og fælles praksis.
Original languageDanish
PublisherProfessionshøjskolen Absalon
Number of pages84
Publication statusPublished - 19 Sept 2023

Cite this