Neoliberal styring af dansk naturfagsundervisning siden årtusindskiftet: fra pensumitis til competitis

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

I denne artikel vises det hvordan den neoliberale diskurs med NPM-inspirerede styringsmekanismer og med OECD, som en grå eminence, har haft betydning for begreberne naturfaglig kompetence og evidens og for forskellige aktørers handlemuligheder med udvikling af naturfagsundervisning. Der spørges i artiklen om ikke pensumitis er blevet erstattet af en mere omssiggribende sygdom, competitis. Således indgår individuelle kompetencer i en allestedsnærværende konkurrence fra det lokale til det globale, og styringen af de naturfaglige kompetencer bevæger sig mod centraliseret mikroledelse. Endvidere spørges der til det hensigtsmæssige i økonomiens og det private erhvervslivs priviligerede position i forhold til udvikling af dansk naturfagsundervisning
Original languageDanish
JournalMONA
VolumeMarts
Issue number1
Pages (from-to)37-57
Number of pages21
ISSN1604-8628
Publication statusPublished - 1 Mar 2017

Keywords

  • natural science

Cite this