Normkritisk evalueringskultur i dagtilbud: en forskningsbaseret håndbog til praksis: delrapport 4

Marta Padovan-Özdemir, Stine Del Pin Hamilton

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearch

Abstract

Danske dagtilbud har en særlig forpligtelse til at sikre ligebehandling og ligestilling for alle børn. Med indførelsen af Den styrkede pædagogiske læreplan fra 2018 blev denne pædagogiske forpligtelse tydeliggjort.
Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker
og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn, social og kulturel baggrund (BEK nr. 968 af 28/06/2018, § 3).
Pædagoger skal altså skabe mangfoldige muligheder for børnenes erfarings- og
identitetsdannelse. Samtidig har Den styrkede pædagogiske læreplan (2018) indført krav om udvikling af lokale evalueringskulturer, som bl.a.
skal være med til at sikre et systematisk arbejde med læringsmålene og det pædagogiske læringsmiljø.
Spørgsmålet er, hvordan man som pædagog og dagtilbudsleder får skabt en meningsfuld synergi mellem det pædagogiske ligestillings- og mangfoldighedsarbejde og den lokale evalueringskultur.
Det giver denne forskningsbaserede håndbog et bud på. Læs videre, hvis du gerne vil styrke dit normkritiske fagsprog og finde inspiration til at kickstarte jeres systematiske arbejde med ligestilling og mangfoldighed ved hjælp af normkritiske og normkreative evalueringstiltag. Håndbogen bygger på erfaringer fra et forsknings- og innovationssamarbejde med tre østjyske dagtilbud, der hver især har eksperimenteret med at udvikle lokale normkritiske evalueringskulturer. Du har nu muligheden for at gøre dem kunsten efter.
Original languageDanish
Place of PublicationAarhus
PublisherVIA University College
Number of pages52
ISBN (Electronic)978-87-994359-2-0
Publication statusPublished - Apr 2022

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Cite this