NOTAT: Hvor mange Clostridium botulinum må der være i fødevaren ved indtagelse?

Research output: Book/Report/clinical guidelinesReportResearch

1 Downloads (Pure)

Abstract

Clostridium botulinum i fødevarer kan føre til botulisme. Botulisme er en forgiftning med botulinum nervegift, som er et af de mest potente naturligt forekommende giftstoffer. Giftstoffet dannes, når C. botulinum vokser i fødevarer. Botulinum nervegift kan ødelægges af varmebehandling, fx 80 – 100 °C i 10 minutter, men grundet nervegiftens stærke potens benyttes dette kun sjældent som kontrolforanstaltning. I stedet kan dannelsen af botulinum nervegift forhindres ved at forsinke, eller helt at stoppe, opformeringen af C. botulinum i fødevaren.
Original languageDanish
PublisherTechnical University of Denmark
Publication statusPublished - 2019
Externally publishedYes

Cite this