Ny ph.d.-afhandling om fald og faldforebyggelse

  Research output: Other contributionContribution to digital mediaCommunication

  Abstract

  Lotte Evron forsvarede d. 18. Marts 2015 sin ph.d.-afhandling: Egenomsorg som selvteknologi i multifaktoriel faldforebyggelse – et feltstudie med diskursanalyse på Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet. Undersøgelsen studerer egenomsorg som styringsteknologi i et bestemt multifaktoriel faldforebyggelsesprogram for at få viden om, hvordan multifaktoriel faldforebyggelses praktiseres, administreres og forvaltes. Feltstudie med diskursanalyse er anvendt som metode og Michel Foucaults selvteknologibegreb er anvendt som analyseredskab. Tesen er, at egenomsorg som selvteknologi i multifaktoriel faldforebyggelses etablerer nye roller for både patienter og sundhedspersonelle, der har konsekvenser for den måde, der praktiseres og kan praktiseres multifaktoriel faldforebyggelse på.

  Feltstudiet inkluderer deltagerobservation (220 timer), interviews (31) og dokumenter i perioden 2006-2008. Deltagerobservation foregik i en faldklinik og dens kontekst, hvor patienter og sundhedsprofessionelle blev fulgt gennem et multifaktoriel faldforebyggelsesprogram. Der blev foretaget formelle semistrukturerede-interviews med patienter (25) i deres eget hjem og ledere (6) på deres kontor. Derudover blev der foretaget uformelle samtaler med patienter i klinikken samt med sundhedsprofessionelle og ledere på tværs af sektorgrænser. Tekst blev analyseret ud fra diskursanalytiske principper og tematisk analyse.

  Resultaterne er sammenfattet i kappen, de fire artikler og essayet, der finder, at egenomsorg i multifaktoriel faldforebyggelse er magtudøvelse, der både er rettet mod patienter og sundhedsprofessionelle. Magtudøvelsen fungerer i det multifaktoriel faldforebyggelsesprogram gennem selvteknikker som overvågnings-, askese- bekendelses- og overtalelsesmekanismer med den hensigt at hjælpe ældre borgere til et sundere og længere liv i uafhængighed. Et dobbeltrettet subjektivt motivationskriterium skaber nye in/eksklusionskriterier for patienter og sundhedsprofessionelle. En ny motiveret patientrolle og en sundhedsprofessionel motivatorrolle blev fremanalyseret. Lydighed og motivation blev fundet som grundlæggende værdier, der ikke kunne stilles spørgsmålstegn ved. Undersøgelsen kan anvendes i kliniks praksis af sundhedsprofessionelle til at reflekteret over egen praksis.

  Afhandlingen kan downloades her: http://vbn.aau.dk/files/215241120/Lotte_Evron_EPUB.pdf

  Lotte Evron er ph.d., adjunkt og sygeplejerske. Hun arbejder som underviser og forsker på Professionshøjskolen Metropol og holder gerne foredrag om sin forskning. Desuden blogger hun om fald og faldforebyggelse på Faldnørden: https://sygeplejerskelotte.wordpress.com og tweeter om sygepleje på: https://twitter.com/sygeplejerskele
  Original languageDanish
  Publication date24 Sep 2015
  Publication statusPublished - 24 Sep 2015

  Keywords

  • research

  Cite this