Nye Muligheder for Samarbejde i Styring og Organisering af Dagtilbud? En forskningsberetning om mangestemmige resultater fra laboratorier

Mie Plotnikof, Pernille Hviid, Preben Melander

  Research output: Book/Report/clinical guidelinesReportCommunication

  41 Downloads (Pure)

  Abstract

  Denne rapport handler om forandringer i den kommunale styring
  og organisering af dagtilbudsområdet – og om forskellige
  aktørers arbejde med lokale forandringsprojekter - i form af laboratorier forskellige steder i dagtilbudsafdelingerne. Disse laboratorier handler både om aktuelle udfordringer i aktørernes egne arbejdssituationer og praksisser og om problemstillinger, der går på tværs af de institutionelle og kommunale organiseringer og styringsrelationer inden for dagtilbud. Disse er fx nationale
  standardiseringstiltag, faglige kvalitetsmålinger, samt strammere
  økonomistyring overfor kvalitetsudvikling og -sikring. Nutidens offentlige sektor, som de omtalte aktører arbejder i, står overfor nogle udfordringer, der ofte beskrives som ’ondartede’. Derfor bliver det de offentlige aktørers lod at gøre det umulige muligt: at levere mere for mindre, at udvikle kvalitet samtidigt med at afvikle overflødigheder, at innovere i service parallelt med at effektivisere opgaveløsningen, og at gøre dette på tværs af det etablerede samarbejde og de traditionelle styringsrelationer. Og dette skal ske med øje for kvalitetssikringen
  af de offentlige ydelser, hvad end de handler om jobcentre, politiarbejde eller hverdagslivet i børnehaven. Kort sagt skal nutidens offentlige aktører – både medarbejdere, ledere, politikere og borgere – sammen lede efter nye muligheder
  for offentlig styring og offentlig kvalitet i kraft af tværgående samarbejde, så velfærdssamfundet sikres på trods af økonomisk modvind.

  I nærværende rapport kan du læse mere om de problemstillinger og de mange forandringstiltag, forståelser og praksisser, der udspringer af sådanne udfordringer i den offentlige sektor. Helt konkret handler det om to sjællandske kommuners såkaldte ’laboratoriearbejde’ inden for dagtilbudsområdet, hvorigennem mange forskellige aktører har taget arbejdstøjet på og stillet spørgsmålstegn ved status quo, ved fortidens historier og institutionaliseringer, samt ved fremtidens mulighedsrum og drømme. Både lokalt i en legestue i et børnehus, centralt på rådhusets administrative kontorer og i tværgående
  samarbejde i rådhusets byrådssal.
  Original languageDanish
  Place of PublicationKøbenahvn
  PublisherCenter for Sundhed og Samfund, Copenhagen Business School og Københavns Universitet.
  Number of pages84
  ISBN (Print)87-91757-08-8
  Publication statusPublished - Oct 2012

  Keywords

  • organization development

  Cite this