Nystartede sygeplejestuderendes forestillinger om god sygepleje og den gode sygeplejerskers evner: - og om hvorvidt disse imødekommes i deres undervisning

Research output: ThesisCandidatusResearch

Abstract

Dette speciale undersøger, hvilke forestillinger nystartede sygeplejestuderende har om god sygepleje og den gode sygeplejerskes evner, og dernæst diskuteres, hvordan disse forestillinger stemmer overens med, hvad de studerende møder i deres første studieenhed – dette perspektiveret ud fra stilladsbaseret læring.
De kvalitative interviews med fire nystartede sygeplejestuderende, bliver analyseret ud fra Ian Deys kvalitative analysemetode. Analysen viser, at de studerendes forestillinger om god sygepleje er at varetage patientens tarv, hvor sygeplejersken er mellemleddet, hvilket vil sige, at hun skal gøre de ting som patienten ikke selv formår samt passe på at det ikke går helt galt. Desuden er god sygepleje at være tæt på i det daglige, samt at udføre mere end almindelige ting, hvilket vil sige at have faglig viden, som er ensbetydende med naturvidenskabelig viden, og lave spændende ting. De studerendes forestillinger om den gode sygeplejerskes evner er, at det er ikke bare et job – det er noget man er. Disse evner kan inddeles i to kategorier, nemlig at være medmenneskelig og at være en autoritet. Analysen viser desuden, at kategorierne at være medmenneskelig og have faglig viden er de centrale kategorier, der også kompletterer hinanden, når de studerende forestiller sig god sygepleje og den gode sygeplejerskes evner.
I diskussionen viser det sig dog, efter at have analyseret de studerendes undervisnings-planer på første studieenhed, at disse to centrale temaer ikke imødekommes ud fra perspektivet fra stilladsbaseret læring, hvilket vil resultere i at læringen ikke bliver optimal. Hovedparten af undervisningen koncentrer sig godt nok om naturvidenskabelig viden, men der stilladseres ikke i denne undervisning. Modsat indeholder undervisningen i sygeplejetimerne stilladserende elementer, men her imødekommes de studerendes forestillinger om medmenneskelighed ikke, idet der undervises i grundlæggende sygepleje.
Umiddelbart forventer de studerende dog heller ikke undervisning i medmenneskelighed, idet de anser det som noget man har med sig. Diskussionen om, hvad der har påvirket disse forestillinger giver ikke noget endegyldig svar, men det anskueliggøres at disse forestillinger både findes og modarbejdes indenfor sygeplejefaget.
Original languageDanish
Place of PublicationAarhus
Publisher
Print ISBNs978-87-91756-37-5, 87-91756-37-5
Publication statusPublished - 2006

Keywords

  • interview
  • students
  • nurse education
  • learning

Cite this