Om at arbejde med udsathed blandt børn i dagtilbud.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to book/anthologyCommunication

Abstract

Kapitlet fører læseren ind en velfærdsstatslig problemstilling, der handler om, at børn er stillet forskelligt kropsligt, socialt og kulturelt, men også ulige i forhold til at vokse op, tage del i og opleve at høre til i de almene dagtilbud. Over tid fører uligestilling til udsathed, idet børn igen og igen vil have befundet sig i situationer, hvor de har manglet adgang til fællesskabets goder og ressourcer, som tildeles og udvikles gennem børnenes deltagelse i hverdagen.
Kapitlet diskuterer, hvordan det pædagogisk personale kan udforske og imødegå institutionel uligestilling ved at sætte fokus på børns deltagelsesbetingelser i og på tværs af dagtilbud og hjem. Som bud på en inkluderende pædagogisk forholdemåde indkredser kapitlet en pædagogisk faglighed, der er deltagelsesorienteret. En deltagelsesorienteret pædagogisk faglighed handler om, at det pædagogiske personale orienterer sig i de steder og rum, sammenhænge, forløb og samværsformer, hvor børn og pædagogisk personale forhandler deltagelsesmuligheder, knytter bånd og deler hverdagsliv. I en deltagelsesorienteret pædagogisk praksis arbejder pædagogerne med at skabe adgang til dagtilbuddets fællesskabende mødesteder og sammenhænge. Manglende adgang til fællesskabende mødesteder efterlader børn i udsatte deltagerpositioner. Hvis børn lever et dagtilbudsliv præget af manglende adgang til dagtilbuddets fællesskabende praksis, får de vanskeligt ved at løse den udviklingsopgave, som de har ift. at holde sammen på deres liv og udvikle sig i barndommen sammen med andre børn og voksne.
Original languageDanish
Title of host publicationTæt på pædagogik
PublisherHans Reitzels Forlag
Publication statusIn preparation - 2022

Keywords

  • social work

Cite this