Om at stimulere sygeplejestuderendes udviklingsberedskab – refleksioner og erfaringer

Vibeke Lorentzen, Kirsten Beedholm Poulsen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

I denne artikel præsenteres nogle overvejelser over, hvordan sygeplejerskers og studerendes kompetencer kan styrkes mhp. deres medvirken til udvikling af klinisk sygepleje. Artiklen falder i tre hoveddele. Indledende præsenterer vi vores refleksioner over relevansen af at styrke et udviklingsberedskab, og at studerende i deres uddannelsesforløb deltager i klinisk udviklingsarbejde. Den midterste del tager afsæt i et konkret projekt, der er gennemført med inddragelse af studerende og kliniske sygeplejersker mhp. at kvalificere og styrke deres udviklingsberedskab. Her præsenterer vi et eksempel på en organisering af et sådant projekt samt nogle bud på, hvordan man i uddannelsen til sygeplejerske og efterfølgende som både nyuddannet og erfaren sygeplejerske kan kvalificere sig og indgå i arbejdet med at udvikle den kliniske sygepleje. Endelig diskuteres kort i artiklens sidste del muligheder og barrierer, ved at forsknings- og udviklingsprojekter forventes ikke blot at bidrage til viden- og praksisudvikling, men i lige så høj grad til kompetenceudvikling af sygeplejersker og studerende.

Original languageDanish
JournalKlinisk sygepleje
Volume25
Issue number1
Pages (from-to)28-35
ISSN0902-2767
Publication statusPublished - 2011

Keywords

  • nursing
  • skills

Cite this