Omsorg og etnicitet: Nye veje til rekruttering og kvalitet i ældreplejen

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearchpeer-review

Abstract

Flere nationale kampagner og initiativer har de senere år fokuseret på at få flere med anden etnisk baggrund end dansk til at arbejde i ældreplejen.
Denne rapport afdækker, dels hvordan man bedst rekrutterer og ikke mindst fastholder medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk, dels hvilke konsekvenser den nye medarbejdersammensætning har for omsorgskulturen, arbejdsmiljø og ledelsesstil.
Undersøgelsen viser, at det især for medarbejdere med etnisk ikke-vestlig baggrund har stor betydning, at uddannelsen ikke er for boglig eller for lang, at der er stor jobsikkerhed, og at jobbet giver status og mulighed for karriere.
De nye medarbejdere møder dog nogle udfordringer i jobbet: Sproget kan volde problemer for nogle, mens andre bliver udsat for racisme – og så synes de i mindre grad at følge ældreplejens grundprincipper om fx at assistere til ’hjælp til selvhjælp’. Det stiller krav til lederne, der skal sørge for at klæde medarbejderne ordentligt på til jobbet.
Undersøgelsen bygger på kvalitative interview med ledere og en større spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere og ledere i udvalgte kommuner. Undersøgelsen er finansieret af Helsefonden.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherSFI - Det nationale Forskningscenter for Velfærd
Volume11:16
Number of pages207
ISBN (Print)978-87-7119-015-1
Publication statusPublished - 2011

Cite this