Omsorgsfuldt integrationsarbejde: Veje til selvberoende kvindeliv

Sofie Danneskiold-Samsøe, Bo Wagner Sørensen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Fagfolks erfaringer fra integrationsarbejde med etniske minoritetskvinder peger på, at der er store barrierer på kvindernes vej mod et selvberoende liv. Denne artikel undersøger, hvad det er for barrierer, og hvilke faglige begreber der kan bidrage til at forstå, hvad der er på spil. En sådan forståelse er nemlig en forudsætning for, at fagfolk kan udføre et både omsorgsfuldt og virksomt integrationsarbejde.

Artiklens empiri består primært af interviews med fagpersoner i ’integrationshuse’ på Sjælland. Denne empiri sammenholdes med nyere litteratur om barrierer samt etnografiske studier af samfund præget af patriarkalsk samhørighed og æreskultur med henblik på at diskutere disse begrebers anvendelighed og forklaringskraft.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for omsorgsforskning
ISSN2387-5976
Publication statusSubmitted - 2021

Keywords

  • social work and social conditions

Cite this