Omvendtslev - en analytisk bricolage

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

I forskningsprojektet Omvendtslev , hvor en del af projektets findings blev præsenteret i artiklen ”Det har stor betydning, at sådan nogle som os kan komme sådan et sted hen og arbejde” i sidste nummer at Tidsskrift for Socialpædagogik (Nielsen, Stubben, & Christensen, 2022), undersøges mulighedsrummet for meningsfuld beskæftigelse for borgere med udviklingshandicap i socialøkonomiske virksomheder. I projektet er mulighedsrum inspireret af Martha Nussbaums kapabilitetestilgang og forstås derfor både som de muligheder der aktualiseres, men også de muligheder som medarbejderne med udviklingshandicap reelt har, men som vælges fra. Netop friheden til at vælge til og fra er en central pointe hos Nussbaum i hendes teori om kapabiliteter.

Det er umiddelbart ret enkelt at undersøge og analysere det, der er valgt til, og som derfor kan observeres, og som beskrives af medarbejdere og pædagogisk personale i interviews. Det er dog straks mere vanskeligt at indkredse og afgrænse det fravalgte men mulige, samt det ikke muligt. Ydermere forøges kompleksiteten af de mange forskellige arenaer, der skaber og afgrænser mulighedsrummet.
Denne kompleksitet skaber både metodiske og analytiske udfordringer, som vi har forsøgt at imødegå med en bricolage af metoder og analysestrategier. Formålet med denne artikel er at belyse kompleksiteten og udfolde projektets metodiske og analysestrategiske findings.

Indledende vil projektet blive beskrevet så formålet tydeliggjort, da det er af afgørende betydning for at forstå de efterfølgende valg ift. metoder- og analysetilgange. Derefter peges der på tre konkret metodiske og analytiske udfordringer, der tilsammen kalder på eksperimenterende analysestrategier, som den analytiske bricolage i Omvendtslev er et bud på.
Original languageDanish
Article number6
JournalTidsskrift for Socialpædagogik
Volume2022
Issue number2
Pages (from-to)69-82
Number of pages14
ISSN1398-3717
Publication statusPublished - 20 Dec 2022

Keywords

  • research designs, theory and method
  • learning, educational science and teaching
  • social work and social conditions

Cite this