Omvendtslev - meningsfuld beskæftigelse for mennesker med udviklingshandicap

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Mulighed for at arbejde er væsentligt for at leve det gode liv, og det er ifølge handicapkonventionen en rettighed for borgere med udviklingshandicap (Handicapkonventionen, 2009). I de seneste år er der kommet større fokus på beskæftigelse i socialøkonomiske virksomheder for borgere med udviklingshandicap (Espersen, Andersen, Petersen, & Olsen, 2018).
Martha Nussbaum ser beskæftigelse som en del af en kapabilitet, der skal være til tilgængelig for alle borgere, og hun påpeger at udfoldelsen af kapabiliteterne sker i samspil med samfundsmæssige betingelser (Nussbaum 2011). Det er netop kapabiliteterne og mulighedsrummet for udfoldelse af disse, der er genstand for forskningen i projektet Omvendtslev, hvis forskningsspørgsmål lyder: Hvilke forudsætninger skabes der for combined capabilities for borgerne med funktionsnedsættelse i socialøkonomiske virksomheder?
Med Nussbaums kapabilitetstilgang som afsæt præsenteres nogle projektets findings med fokus på, hvilke muligheder og barrierer der er for meningsfuld beskæftigelse for borgere med udviklingshandicap i socialøkonomiske virksomheder.
Vi har i projektets haft en særlig ambition om at forstå medarbejderne med udviklingshandicaps som eksperter i eget liv og lytte til og forstå deres perspektiver. I de tre forskellige social økonomiske virksomheder, der har været en del af projektet, har vi derfor anvendt metodiske og analytiske tilgange, der kunne rumme dette. Artiklen bygger på et kvalitativt studie med 7 deltagende observationer og 7 fotoeliciterede interviews med borgere med udviklingshandicap, og 9 interviews med pædagogisk personale og repræsentanter for det lokalsamfund, som den socialøkonomiske virksomhed er beliggende i.
Original languageDanish
JournalSocial Kritik:Tidsskrift for social analyse & debat
Volume34
Issue number166
Pages (from-to)62-69
Number of pages8
ISSN0904-3535
Publication statusPublished - 30 Sept 2022

Keywords

  • social work and social conditions
  • education, professions and jobs

Cite this