Onlineundervisning under coronakrisen: kvalitativ interviewundersøgelse af den digitale omlægning af undervisningen på erhvervsuddannelserne under coronakrisen i foråret 2020

Research output: Book/Report/PhD thesisReportCommunication

1129 Downloads (Pure)

Abstract

Denne rapport bygger på en kvalitativ undersøgelse af erhvervsuddannelsernes digitale omlægning af undervisningen under coronakrisen i foråret 2020.
Den kvalitative undersøgelse er baseret på 16 gruppeinterviews med lærere og elever i erhvervsuddannelserne og er gennemført på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen Fjernundervisningstemperatur (Tænketanken DEA & eVidenCenter, 2020). eVidenCenter har været behjælpelige med at stille data til rådighed i denne forbindelse.
Rapporten er relevant for alle, der interesserer sig for den digitale udvikling af uddannelser. Relevansen er naturligvis særlig stor for erhvervsuddannelsesområdet i Danmark.
Den primære målgruppe for rapporten er lærere, ledere og andre, der beskæftiger sig med planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen i erhvervs-uddannelserne. Den sekundære målgruppe udgøres af eksterne aktører med interesse for erhvervsuddannelsesområdet og derudover alle andre, som interesserer sig for udvikling af undervisning i et digitalt didaktisk perspektiv.
Rapporten skriver sig dermed ind i rækken af senere års undersøgelser om anvendelsen af it på ungdomsuddannelserne (Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, 2017; Danmarks Evalueringsinstitut, 2015, 2017; Styrelsen for It og Læring, 2019; Nationalt Center for Erhvervspædagogik, 2020; Qvortrup, 2020) og supplerer disse ved at bidrage med et nyt og mere kvalitativt orienteret perspektiv.
Teknologien udvikler sig konstant, og derfor er tidsaspektet et væsentligt kriterie for rapportens relevans. Den viden, der blev genereret for blot et eller to år siden, er på nogle punkter allerede forældet – ikke mindst fordi coronakrisen har ændret undervisningen radikalt på landets uddannelser. Spørgsmålet er nu, hvad man relativt kort tid efter den digitale omlægning i foråret 2020 kan lære af de store ændringer?
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherKøbenhavns Professionshøjskole
Number of pages40
ISBN (Electronic)978-87-93894-15-0
Publication statusPublished - 29 Oct 2020

Keywords

  • education, professions and jobs
  • learning, educational science and teaching

Cite this