Oplevelsen af at være indlagt til afrusning og abstinensbehandling i en akutmodtagelse: en kvalitativ undersøgelse af patienter med alkoholoverforbrug

Nanna Saaby Sørensen, Suzanne Forsyth Herling, Dorthe Gaby Bove

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Formål: At få en indsigt i, hvordan patienter med alkoholoverforbrug (AUD) oplever at være indlagt til afrusning i en dansk akutmodtagelse samt, hvilken betydning patienten tillægger dette ophold i relation til tilværelsen i øvrigt.
Design: En kvalitativ undersøgelse med en hermeneutisk tilgang. Metode: Data blev indsamlet via interviews med syv indlagte patienter med AUD.
Resultater: Tre temaer blev fremanalyseret; 1) Mødet med abstinensernes
pinsler, 2) Oplevelse af sundhedsfaglig polaritet, og 3) En lille pause fra tilværelsens forfald.
Konklusion: Under indlæggelsen oplevede nogle patienter udækkede behov i deres møde med abstinensernes pinsler, og efterspurgte omsorg og forståelse fra et polariseret, sundhedsfagligt personale. Andre beskrev, hvordan de fandt trøst og lindring når de oplevede omsorg. En indlæggelse til afrusning opleves pinefuld og samtidig betydningsfuld. Indlæggelsen var en pause fra en hård tilværelse, og gav patienterne et lille håb om en bedre fremtid. Kliniske
implikationer: Dette studie illustrerer betydningen af sygeplejen for patientforløbet, men viser også, at der er behov for at forbedre kvaliteten i behandlingsforløbet for patienter indlagt med AUD.
Original languageDanish
JournalNordisk Sygeplejeforskning
Volume13
Issue number1
Pages (from-to)1-13
Number of pages13
ISSN1892-2678
DOIs
Publication statusPublished - 2023

Cite this