Organisering af Forsknings- og udviklingsarbejde i pædagoguddannelsen: Procesforståelse og pejlemærker i forb. med forsknings- og udviklingsarbejder

Kirsti Frimodt Rønnow (Developer)

Research output: Non-textual formSoftwareCommunication

Abstract

Valg af materiale/medie/form:
Pædagoguddannelsen i Nordjylland er i gang med en omfattende omstillingsproces, hvor FoU opgaverne er et omdrejningspunkt for den organisatoriske og indholdsmæssige forandring som uddannelsen gennemgår i disse år. Undervisere, Phd'er og ledere udgør hver deres meningsfulde element i den produkt og systemudvikling der finder sted i disse år og procesredskaberne skal medvirke til at udfylde den organisatoriske rollefordeling bedst muligt.

Valg af arbejdsform:
Udarbejdelse af procesmanual og pejlemærker i forbindelse med igangsætning og drift af forsknings- og udviklingsprojekter ved pædagoguddannelsen. Der bygges på det brugerdrevne perspektiv med en procesforståelse der sætter pejlemærker ved prejekt ud fra det brugerdrevne og forskningsbaserede og ved projektet som gennemførelse af FoU opgaverne. Ialt arbejdes der indenfor 5 procestrin med evaluering og evidens som gennemgående temaer. Der sondres imellem forundersøgelse, projektmodning, projektbeskrivelse, projektplanlægning og projektgennemførelse.

Begrundelse for valg af materiale/medie/form/arbejdsform:
Arbejdsformen er brugt som et ønske om at styre FoU processen uden at styre indholdet, således at kreativitet og innovation opstår i organisationen som aspekt der indeholder nytteværdi for slutbrugerne i en professionsrettet uddannelseskontekst.
Original languageDanish
Publication date2013
Publication statusPublished - 2013

Keywords

  • innovation
  • quality assurance
  • user driven innovation

Cite this