Overhørte og skjulte stemmer i oprør mod lineære forståelser af livsforløb

  Research output: Contribution to conference without a publisher/journalPaperResearch

  Abstract


  Metode: Udgangspunktet for dette abstrakt er et tre måneders feltarbejde samt fire korte feltarbejder af en uges varighed blandt borgere og personale på bosteder for unge og voksne med svære psykiatriske diagnoser. Bostederne er primært paragraf 107 tilbud, der arbejder med forskellige metodiske tilgange såsom miljøterapi, systemisk narrativ tilgang og åben dialogisk praksis.

  Baggrund:
  Socialpædagogisk arbejde har en indbygget tidslighed: det handler om at understøtte processer, som over tid bidrager til at bringe borgeren fra en livssituation til en anden (mere ønsket). Spørgsmålet om, hvilke processer det indebærer og hvilke livssituationer, der er acceptable, er centrale socialpædagogiske spørgsmål, som aftegner det spændingsfelt, som socialpædagogikken befinder sig i, mellem kritisk social intervention og individuel tilpasning, mellem empowerment og normalisering (cf. Kjærgaard 2015, Andersen 2015, Kornbeck 2013, Bylov 2013). Spørgsmålet er hvem, der er den centrale aktør i flytteprocessen, og hvordan man undgår at se det socialpædagogiske arbejde som noget, man ”gør ved” den anden og dermed risikerer at fastholde borgerne i en passiv rolle som patient eller klient, frem for at se dem som medskabende og medbestemmende individer.

  Formål: Formålet med dette abstrakt er at fokusere på forholdet mellem borgeres og personales tidsperspektiver i samtalesituationer for derved at forstå, hvordan borgernes stemmer nogle gange kan blive overhørt eller ikke genkendt som legitime. Ofte er personale og borgere i trit: begge parter er interesseret i, at borgeren flytter sig et andet og bedre sted hen, end der, hvor han eller hun befinder sig. Det er derfor borgeren har opsøgt den socialpædagogiske støtte, og det er derfor, borgeren har fået et tilbud under paragraf 107, som netop forudsætter, at der er en ’udviklingsmulighed’ idet det er et midlertidigt tilbud (serviceloven paragraf 107, stk. 2). Det sker dog også, at pædagoger og borgere er ude af trit: at der er en uoverensstemmelse mellem de tidsligheder, som de orienterer sig efter, det er det dette abstrakt beskæftiger sig med (Jf. Rahbæk Møller 2013).

  Resultater: Selvom det pædagogiske personale på bostederne også lægger vægt på at give tid og gribe øjeblikket, så indebærer professionens indbyggede udviklingsorientering og linearitet, at de i deres relation til de borgere de arbejder med til stadighed har et underliggende fokus på udviklingspotentialer. Abstraktet viser igennem empiriske nedslag og feltnoter hvordan mødet med systemets lineære logikker og hverdagslivet flertydigheder og mangerettetheder kan risikere at betyde, at nogle borgere bliver genkendt som ”irriterende” og ”usamarbejdsvillige” hvilket kan betyde, at deres stemmer overhøres eller forbliver uhørte.
  Original languageDanish
  Publication date24 Aug 2017
  Publication statusPublished - 24 Aug 2017
  EventNUVO- konference 2017: Tema: Udsatte stemmer – de hørte, uhørte og overhørte - Konferencecenter "Huset", Middelfart, Middelfart, Denmark
  Duration: 23 Aug 201724 Aug 2017
  http://uc-nuvo.dk/seminar-23-og-24-august-2017-i-huset-i-middelfart/
  http://uc-nuvo.dk/wp-content/uploads/2014/03/Call-NUVO-seminar-23.-og-24.-august-2017.pdf

  Conference

  ConferenceNUVO- konference 2017
  LocationKonferencecenter "Huset", Middelfart
  Country/TerritoryDenmark
  CityMiddelfart
  Period23/08/1724/08/17
  Internet address

  Keywords

  • social work and social conditions

  Cite this