På sporet af dialogisk undervisning: historiske, teoretiske og empiriske perspektiver

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

I Danmark er der en lang og stolt tradition for dialog i skolen, og langt de fleste både
i praksisfeltet, i forskningsmiljøer og på policyniveauer tilslutter sig ideen om, at god
undervisning grundlæggende er dialogisk. Hvad begrebet ‘dialogisk’ i undervisningssammenhæng
dækker, over er imidlertid uklart. Det betyder, at stort set al undervisning,
så længe der er en eller anden form for interaktion mellem lærere og elever, principielt
kan godtages som dialogisk. Vi mener derfor, at der er brug for en begrebsafklaring af
dialogisk undervisning og endvidere en nuancering af, hvornår dialogen i undervisningen
støtter elevernes læring. I artiklen indkredser vi derfor, med forskellige historiske og
teoretiske inspirationer, hvordan dialogisk undervisning kan forstås og begrundes. Dernæst
konkretiser vi med afsæt i nyere empirisk forskning, hvad der kendetegner dialogisk
undervisning, og særligt hvordan dialogiske kvaliteter ser ud i undervisning, der støtter
elevernes læringsprocesser. Disse kvaliteter sammenholder vi med undersøgelser af, hvordan
klasserumskommunikation traditionelt set foregår, og viser, at der er ganske betydelige
uoverensstemmelser. Ambitionen med artiklen er at komme på sporet af begrebet
og praksisformen dialogisk undervisning og derigennem bidrage til en kvalificering af
samtalen om og udvikling af den kommunikation, der foregår i klassen.
Original languageDanish
Article number1
Book seriesKognition & Paedagogik
Volume114
Pages (from-to)6-16
Number of pages10
ISSN0906-6225
Publication statusPublished - Dec 2019

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Cite this