På sporet af magtspillet om dansk naturfagsundervisning: Neoliberal styring af folkeskolen og læreruddannelsen siden årtusindskiftet

Research output: Book/Report/PhD thesisBookResearchpeer-review

Abstract

Den neoliberale diskurs med tilhørende konkurrencemoment har længe været under beskydning i internationale forskningssammenhænge. Men der savnes konkrete eksempler på, hvordan neoliberal styring kommer til udtryk i nationale uddannelser.
I denne afhandling følges derfor nogle af neoliberalismens spor gennem styringen af dansk naturfagsundervisning i folkeskolen og læreruddannelsen siden årtusindskiftet. Ved hjælp af diskursanalyser undersøges neoliberalismens indflydelse på naturfagslærernes roller i reformprocesser, på faglige målbeskrivelser for skolefaget natur/teknik, på evidensbaseret viden, og på politiske og administrative ledelsesstrukturers indvirkning på det naturfaglige kompetence- og vidensindhold i læreruddannelsen.
I afhandlingen argumenteres der for, at den neoliberale indflydelse har understøttet naturfaglig målstyring med fokus på erhvervslivets efterspørgsel af kompetencer og med vægt på innovation, talentpleje og konkurrence frem for de almendannende elementer, der indgår i begrebet naturfaglig kompetence, som blev udviklet af naturfagsdidaktikere ved dette årtusinds begyndelse
Endvidere argumenteres der for, at styringen af naturfagsundervisning består af et kompleks magtspil indlejret i strukturelle betingelser, som næppe nogen har overblik over, hvorfor det anbefales, at alle med indflydelse på naturfagsundervisning fokuserer på formål, værdier og etik, når der træffes beslutninger om fremtidens naturfagsundervisning
Original languageDanish
PublisherAalborg Universitetsforlag
Number of pages250
ISBN (Electronic)978-87-7112-418-7
DOIs
Publication statusPublished - 2016

Keywords

  • public school

Cite this