På tværs af forskellighed: En eksplorativ undersøgelse af unges tolerance over for forskellighed og polariserende budskaber online og offline

Research output: Book/Report/clinical guidelinesReportResearch

21 Downloads (Pure)

Abstract

Rapporten er en eksplorativ undersøgelse af sammenhænge mellem pilotprojektet ”På tværs af forskellighed” og unge i udskolingens tolerance over for forskellighed samt kritiske tænkning overfor polariserende budskaber online og offline.
"På tværs af forskellighed" er et lokalforankret pilotprojekt udført i et hyperdiverst boligområde i Aarhus Vest, som er etableret gennem et tværfagligt samarbejde mellem Danmission, Gellerup Kirke, to folkeskoler, Fredens Moské samt VIA University College. I samarbejde med projektets forskellige aktører har Danmission som projektansvarlig udviklet undervisningsforløbet, "På tværs af forskellighed", der er et sæt undervisningsmaterialer der henvender sig til folkeskolens udskoling. Rapporten undersøger på baggrund af analyser af fokusgruppeinterviews med elever samt feltobservationer hvordan undervisningsmaterialet og den observerede undervisning understøtter målene i projektet om, at (1) øge elevernes tolerance over for forskellighed samt (2) at støtte dem i at forholde sig kritisk til polariserende budskaber online og offline.
Hernæst peger rapporten på en række anbefalinger til en eventuel videreførelse af projektet med fokus på at øge undervisningens potentialer i forhold til projektets overordnede formål.

Original languageDanish
Place of PublicationAarhus
PublisherVIA University College
Number of pages30
ISBN (Electronic)978-87-993656-9-2
Publication statusPublished - 25 Nov 2020

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • social work and social conditions
  • children and youth

Cite this