Pædagogers særlige muligheder for at skabe legedeltagelse blandt børn i musikalske fællesskaber

Lærke Nørgård Pallesen, Stine Bundgaard, Christina Madsen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Børns leg i dagtilbud er et helt fundamentalt tema i centrale styringsdokumenter, hvor medarbejdere skal guide, understøtte og rammesætte, så alle børn kan være med i legefællesskaber. Der ligger et stort potentiale for fælles lege i musikalske aktiviteter, men også et vidensgab om musikpædagogikkens muligheder i dagtilbudskontekst. Formålet med artiklen er at bidrage med musikpædagogisk viden om, hvordan man på særlig vis kan inspirere til leg og skabe øvebaner for børns legedeltagelse i musikalske fællesskaber, hvor hele kroppen er med. Undersøgelsen af dette felt består af et review af international litteratur, med fokus på at afgrænse centrale temaer for børns musikalske legedeltagelse. Litteraturgennemgangen resulterede i et antal temaer. Disse temaer er anvendt som forståelsesramme for en række ekspertinterviews med nogle af Danmarks mest erfarne musikpædagoger i danske dagtilbud. I artiklen præsenterer således, hvordan musikpædagoger oplever at kunne skabe legedeltagelse i musikalske fællesskaber. Der udfoldes tre analysefund. Det ene angår et musikalsk børnesyn, hvor musikpædagogens opmærksomhed rettes mod børns sansede oplevelser, som hun responderer på og inviterer til i fælles legende kommunikationsformer. Det andet beskriver betydningen af at være i besiddelse af et musikpædagogiske håndværk for at pirre børnegruppens nysgerrigheder samt kompetencer til at beherske forskellige legeroller. Mens det sidste fund peger mod musikrepertoirets betydning for, dels at skabe genkendelighed, dels frihed til at eksperimentere og innovere de legende rammer.
Original languageDanish
JournalBUKS - Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur
Volume38
Issue number66
Pages (from-to)123-136
Number of pages14
ISSN0907-6581
Publication statusPublished - 10 Aug 2022

Keywords

  • children and youth

Cite this