Pædagogers samarbejde med lærerne: paradokser mellem skolepraksis og skolereformen fra 2014

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to book/anthologyResearchpeer-review

Abstract

Med afsæt i et socialpraksisteoretisk perspektiv, fokuserer kapitlet på pædagogers muligheder og barrierer i skolen i forhold til at indgå i et samarbejde med lærerne. Kapitlet viser for det første hvordan det er særligt i den nye understøttende undervisning at deres professionsdannelse bliver sat på spil, og de prøver at finde ud af, hvordan de kan være loyale over for deres faglighed. For det andet rejses der et spørgsmål om hvordan pædagoger agerer inklusionsagenter i skolen, samt hvordan dette arbejde formes af eksisterende praksisideologier blandt lærere og pædagoger. I denne sammenhæng bliver det en barriere, at der skelnes mellem social trivsel og faglig læring, hvor pædagoger repræsenterer det førstnævnte og lærere det sidstnævnte. Der peges derfor på den mulighed at overskride denne barriere for samarbejde ved at medtænke et perspektiv, hvor der i stedet er tale om et både-og.
Original languageDanish
Title of host publicationProfessionsdannelse på tværs : samarbejde og faglighed i og omkring den nye folkeskole
EditorsHans Henrik Hjermitslev, Thomas R.S. Albrechtsen, Bo Morthorst Rasmussen
Number of pages18
Place of PublicationKbh.
PublisherDjøf Forlag
Publication date23 Nov 2017
Edition1
Pages123-140
ISBN (Print)978-87-574-3698-3
Publication statusPublished - 23 Nov 2017

Keywords

  • education, professions and jobs

Cite this