Pædagogik & Forskningsmetoder: Redaktionelt forord

Anne Mia Steno, Helene Falkenberg, Lene Skytthe Kaarsberg Schmidt, Ane Bjerre Odgaard, David Thore Gravesen

Research output: Contribution to journalEditorial

Abstract

Forskningsmetoder former forskellige spor, nysgerrigheder, blikke og opmærksomheder. Metoder udgør i den forstand en række veje til at få viden om og i verden. De metodiske skridt, som vi tager, kommer til at rammesætte hvilken viden vi kan få – og ikke få. Derfor er forskningsmetoder heller ikke neutrale; de er medkonstituerende for begribelsen af, og indgribelsen i, det genstandsfelt og de aktører, som vidensproduktionen handler om. Valget af forskningsmetoder bliver dermed også altid et etisk anliggende og et spørgsmål om repræsentation og kontekst. For hvem inviteres ind i den pædagogiske forskning, og hvem udgrænses? Og forstås disse deltagere som informanter eller som aktører, der også har deres egen agens? Hvordan kan handicapforskningen eksempelvis håndtere det kvalitative interviews verbalsprog-lige bias - og dermed inkludere bredere? Hvad sker der i relationen mellem forsker og aktører under langvarige feltarbejder, og hvordan formgiver denne relation den viden, som produceres? Hvordan kan vi få indblik i børns skoleliv og konflikter, eller i unges egne praksisser på sociale medier, på en etisk forsvarlig måde? Det er spørgsmål som disse, som nærværende temanummer kaster lys over. Pædagogikken som videnskabelig disciplin tager livtag med en lang række metoder for at skabe ny viden både om, i, for og med det pædagogiske felt. En viden, som kan udfordre måden hvorpå vi anskuer en skole, en daginstitution eller et botilbud, og som udfordrer forskeren til at tage stilling til, hvordan de mennesker, der er i tæt kontakt med pædagogerne i deres hverdagsliv, gives stemme og krop. Pædagogikken trækker ofte på metoder fra forskellige videnskabelige discipliner til at begribe de liv, som leves der hvor den fagprofessionelle har sin praksis og de sammenhænge, som det sker indenfor. Forskningsmetoder er krumtappen i forskningsprocesser som skabende arbejde, og de udgør samtidig rygraden i dette arbejdes systematik og transparens. Forskningsmetoder og de metodologier, som metoderne er informeret af, muliggør at verden kan undersøges videnskabeligt, og at den viden, som produceres, kan betragtes som gyldig indenfor et felt.
Original languageDanish
JournalForskning i pædagogers profession og uddannelse
Volume7
Issue number2
Pages (from-to)1-3
Number of pages3
ISSN2446-2810
DOIs
Publication statusPublished - 2023

Cite this