Pædagogisk- didaktisk strategiplan for Socialrådgiveruddannelsen

Research output: Book/Report/clinical guidelinesReportCommunication

Abstract

Formålet med strategiplanen
Hensigten med denne strategiplan er at sætte retning for en dynamisk, fælles og forpligtende pædagogisk-didaktisk videreudvikling af socialrådgiveruddannelsen i Aarhus. Målet er at styrke de studerendes udvikling, læring og dannelse i et professionsrettet perspektiv.

Strategiplanen er en fælles referenceramme for undervisning og rammesætning af studieaktiviteter med afsæt i Bekendtgørelsen, Studieordningen, VIA strategi 2018-20, Socialrådgiveruddannelsens uddannelses-forståelse og de sidste par års udvikling af uddannelsen.
Original languageDanish
Number of pages5
Publication statusPublished - Jun 2018

Keywords

  • social work education

Cite this