Pædagogiske data kan være en øjenåbner –: at arbejde med problemforståelse og problemløsning når praksis skal videreudvikles

Anders Rasmussen, Anders Jensen, Lea Lund (Editor)

Research output: Other contributionContribution to digital media

454 Downloads (Pure)

Abstract

Pædagogiske data kan være en ressource og en øjenåbner for lærere og pædagogers arbejde med un-dervisning og andre pædagogiske aktiviteter i skolen. I denne artikel sættes der fokus på, hvordan pæ-dagogiske data kan indgå i arbejdet med at sikre problembestemmelse og problemløsning i lærerens og pædagogens arbejde. Problembestemmelse og problemløsning er blevet aktuelt som en optik i forbin-delse med, at aktionslæringstilgange vinder kraftigt frem som en kollegial samarbejdsform i teams. Vi vil i artiklen vise, hvorfor og hvordan vores bud på nogle refleksionsigangsættende sætninger kan bi-drage til at støtte læreres og pædagogers arbejde med problembestemmelse og efterfølgende arbejde problemløsende med oplevede udfordringer i praksis. De refleksionsigangsættende sætninger under-støtter det at insistere på problemernes kompleksitet og forholde sig nysgerrigt hertil. Arbejdet med sætningen sikrer, at det pædagogiske personale foruden eget perspektiv også tager elevens perspektiv samt inddrager pædagogiske data som kilde til at belyse en given problemstilling
Original languageDanish
Publication date15 Oct 2020
PublisherUCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Number of pages12
Publication statusPublished - 15 Oct 2020
SeriesAkademiske Praksisartikler

Cite this