Partnerskabsaftaler - er de besværet værd? En kvalitativ undersøgelse af struktur og organisering i en konkret partnerskabsaftale, VIADEM

Gitte Nielsen, Bodil Klausen, Gordon Vincenti

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearch

Abstract

Dette forsknings- udviklingsprojekt har fokus på, hvordan organiseringen af partnerskabet og omsætningen af den skriftlige partnerskabsaftale påvirker partnerskabsprojektet VIADEM, hvor studerende fra VIA engagerer sig som frivillige i boligsocialt arbejde i udvalgte boligområder. Gennem en række kvalitative interviews af professionelle deltagere på forskellige niveauer i partnerskabet, belyses elementer i partnerskabet og der stilles skarpt på faktorer, der enten hæmmer eller fremmer partnerskabets realisering og dermed påvirker partnerskabet i negativ eller positiv retning.
Projektet leder frem til, at der er væsentlig forskel på den skriftlige del af aftalen og det arbejde, der udleves i praksis. Det er måske ikke så overraskende, men det interessante er, at en del af det, der efterspørges af de interviewede, faktisk indgår som elementer i den skriftlige aftale. Det er enten ”glemt” eller måske har det ikke været muligt at iværksætte, det fremgår ikke af materialet. Derimod fremgår det tydeligt, at partnerskabet, som bygger på studerendes frivillige arbejde, er afhængig af engagerede professionelle, der hele tiden skaber og genskaber rammerne og balancerer mellem, på den ene side, nødvendig transparens i kommunikation og beslutningsprocesser og, på den anden side, at undgå unødvendigt bureaukrati.
Vi kan tilslutte os Niels Åkerstrøm Andersen, der beskriver partnerskaber i nærmest poetiske vendinger: ”Partnerskaber er skrøbelige mulighedsmaskiner beregnet på langsigtede fremtidsmuligheder, men dybt afhængige af øjeblikkelig tilslutning og intensitet.”
Original languageDanish
Number of pages35
Publication statusPublished - 23 Jan 2018

Keywords

  • social work and social conditions
  • management, organizational development and innovation

Cite this