Patienters og fysioterapeuters erfaringer med brugen af databasen VF-FysDB

Helle Rønn-Smidt, Nils-Bo de Vos Andersen, Bo Abertsen, Erhard Trillingsgaard Næss-Schmidt

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearch

21 Downloads (Pure)

Abstract

Et større forskningsprojekt fra 2017-2018 belyser karakteristika, oplevet trivsel og funktions- og
aktivitetsniveau hos patienter i ordningen om Vederlagsfri Fysioterapi hos praktiserende
fysioterapeuter. I studiet indgår databasen VF-FysDB, som en model for udredning og testning.
Målet er med dette kvalitative studie, at undersøge og evaluere patienters og fysioterapeuters
erfaringer med brugen af VF-FysDB.
Der er udarbejdet fokusgruppe interviews med 21 fysioterapeuter fra 7 forskellige klinikker.
Ligeledes blev 19 patienter fra samme klinikker interviewet individuelt. Samtlige interview blev
analyseret med afsæt i en systematisk tekstkondensering.
Resultaterne viser at fysioterapeuterne betragter de vederlagsfri patienter, som en betydningsfuld
del af deres arbejdsområde, og at det er vigtigt med et redskab som VF-FysDB, der kan være med
til at sikre og udvikle kvaliteten i behandlingen. Patienterne indgår ofte i lange forløb, og det giver
på den ene side fysioterapeuterne mulighed for stor indsigt i patienternes individuelle situation,
men det kræver også meget af fysioterapeuterne i forhold til at støtte patienternes motivation i et
progredierende sygdomsforløb.
Her peger fysioterapeuterne på, at et system som VF-FysDB kan være med til at opkvalificere,
systematisere og dokumentere arbejdet med de vederlagsfri patienter. VF-FysDB fremhæves for at
kunne skabe struktur og skabe større overblik over patienten og behandlingen/træningen. VFFysDB
kan være med til at bevidstgøre egne faglige refleksioner, og derved være med til at sikre en
større faglig kvalitet. Fysioterapeuterne peger på, at ved at tage afsæt i VF-FysDB har de oplevet at
få et bredere syn på patienten. Anamnesedelen og testredskaberne fremhæves som særligt
anvendelige.
Fysioterapeuterne peger også på, at det er kompliceret at indføre et redskab som VF-FysDB. Der er
flere vanskeligheder ved at implementere VF-FysDB: Det tager i starten lang tid, og det kan være
svært at overskue platformen. De oplever også flere tekniske vanskeligheder, som hurtigt opleves
som en hindring i en allerede travl hverdag. Det fremhæves også som centralt, at VF-FysDB ikke
kan ”tale sammen med” det journalsystem, de ellers anvender på klinikken.
Patienterne oplever generelt, at de er meget medbestemmende i fysioterapien, og at de selv har
en klar oplevelse af, hvad der er godt for dem og hvad der ikke er. De fremhæver testene som
noget godt, der dels giver dem en større forståelse af eget niveau, dels er med til at behandlingen
ændres og tilpasses. Patienterne fremhæver kommunikationen med fysioterapeuterne som
grundlæggende for deres behandling, og her kan VF-FysDB være med til, at der bliver sat tid af til
en snak. De fleste patienter mener ikke at de får så meget ud af at udfylde spørgeskemaerne, men
de synes dog det er ok, hvis fysioterapeuterne kan bruge det til noget.
Original languageDanish
PublisherRegion Midtjylland
Number of pages27
Publication statusPublished - Dec 2021

Keywords

  • health, nutrition and quality of life

Cite this