Patientvurdering af praksis med behandlerteamsygeplejersker og ’Tid Samme Dag’

Kim Lee, Nanna Louise Kjær, Maria Gryning, Chichi Olivia Kjær Hinz, Amalie Haughuus, Niels Bentzen

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearch

3 Downloads (Pure)

Abstract

Dette forskningsprojekt har til formål at afdække den oplevede kvalitet i lægepraksis Familielægerne Horsens. Familielægerne Horsens adskiller sig fra flertallet af de danske almen praksis, da de har sygeplejersker – så kaldte ’behandlerteamsygeplejersker’ – ansat til at varetage diagnostik og behandling under ansvar og supervision af de praktiserende læger. Yderligere adskiller Familielægerne Horsens sig ved at praktisere princippet: ’Tid Samme Dag’ (TSD) hvilket vil sige, at patienterne inden kl. 11 kan ringe og bestille tid til konsultation samme dag. Ringer man efter kl. 11 kan man få en tid, hvis det er akut. Efter kl. 13 kan man bestille den næste dags tider online. Projektet tager afsæt i en spørgeskemaundersøgelse, der har til formål at afdække patienternes oplevelser af den måde klinikken er organiseret på. Yderligere er der indhentet registerdata, hvor praksis sammenlignes med andre praksis i klyngen – dvs. i Horsens. Tillige er der foretaget uddybende kvalitative interview med 6 udvalgte patienter. Resultaterne viser, at patienterne generelt er tilfredse med klinikken, og at deres oplevelse af vigtigheden af, at kunne komme ind til samme behandler og få en tid samme dag, har betydning, men at den er situationsbestemt. Vi har ikke fundet korrelation mellem vigtigheden af TSD og vigtighed af samme behandler og køn og alder. Der er en lille korrelation mellem vigtigheden af tid samme dag og vigtigheden af samme behandler, dvs. at de som oplever det vigtigt at kunne få tid samme dag, også finder det vigtigt, at det er samme behandler, vedkommende kommer ind til.
Original languageDanish
Number of pages36
ISBN (Print)9788797111192
Publication statusPublished - 1 Nov 2021

Keywords

  • disease, health science and nursing

Cite this