Peer feedback som en praksiskompetence: Peer feedback er en praksiskompetence, som kan tilegnes i tværfaglige læringsmiljøer, hvor der er fokus på både at give og modtage feedback. Peer feedback kan påvirke relationer og læringsmiljøer.

Research output: Contribution to conference without a publisher/journalAbstractResearchpeer-review

Abstract

Introduktion
Peer feedback er i fokus pga. potentiel positiv effekt på læring1, 2. Men peer feedback er også en efterspurgt professionel kompetence3. Vi har interviewet undervisere og studerede på et tværfagligt undervisningsforløb om deres erfaringer med peer feedback i praksis og deres opfattelser af, hvordan uddannelsen opstiller rammer, der understøtter udviklingen af dette.
Metode
På et tværprofessionelt forløb på Københavns Professionshøjskole (ca. 1200 studerende, 7 uger, 10 ECTS) afholdt vi fokusgruppeinterviews med studerende og undervisere (n=10, n=10) fra hhv. 5 og 7 forskellige uddannelser. De transskriberede interviews blev analyseret for først at lave en åben kodning4 og efterfølgende at bruge en feedback-literacy ramme5 til at analysere citater inden for tre af de otte identificerede temaer - Barrierer for peer feedback i praksis; Broer til ændringer i praksis; Feedback adfærd - for at identificere, om og hvordan kategorier af feedback-kompetence kom til udtryk i interviewpersonernes eksempler og meninger.
Resultater
Især de studerende gav mange eksempler på, hvordan de har oplevet peer-feedback udspille sig i professionel praksis, især i forbindelse med praktikophold. I deres kommentarer så vi centrale kategorier af feedback-kompetencer5, idet de understregede nytten både af at opsøge peer-feedback og af at bruge dette til at forbedre deres praksis. Vi så også indikationer på arbejdspladskulturens betydning for, om peer-feedback er mulig, herunder betydningen af respekt og relationer. De studerende oplevede, at de kan overføre deres peer feedbackkompetencer fra undervisning til praksis.
Diskussion
En vigtig pointe i analysen er, at kategorierne, der beskriver feedback litteracy5, hovedsageligt omhandler elementer relateret til at modtage feedback, mens mange af citaterne fra vores interviews vedrører det at give feedback. For at omfatte peer feedback skal feedback-kompetence således også omfatte kategorier for, hvordan man giver feedback, da dette påvirker, hvordan den kan modtages.


4 Litteraturliste - max. 5

1. Danmarks Evalueringsinstitut (2021) Viden om peerfeedback på videregående uddannelser, (set 24.01.2022). Tilgængelig fra: https://www.eva.dk/videregaaende-uddannelse/viden-om-peerfeedback-paa-vid
5. Elizabeth Molloy, David Boud & Michael Henderson (2020) Developing a learning-centred framework for feedback literacy, Assessment & Evaluation in Higher Education, 45:4, 527-540.
Original languageDanish
Publication date24 May 2023
Publication statusPublished - 24 May 2023
EventDUN Konferencen 2023: Dansk Universitetspædagogisk Netværk - Hotel Comwell Kolding, Kolding, Denmark
Duration: 24 May 202325 May 2023
https://www.tilmeld.dk/dunk23

Conference

ConferenceDUN Konferencen 2023
LocationHotel Comwell Kolding
Country/TerritoryDenmark
CityKolding
Period24/05/2325/05/23
Internet address

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • education, professions and jobs

Cite this