Personcentrerede indsatser fro mennesker med demens bosiddende på plejecenter

Research output: Book/Report/clinical guidelinesReportCommunication

Abstract

I denne rapport præsenteres resultatet af udviklingsprojektet ‘Personcentrerede indsatser til borgere med demens bosiddende på plejecenter.”
Fra september 2018 til juni 2020 har borgere, personale og ledere i to fynske kommuner og projektmedarbejdere fra UCL, Erhvervsakademi og Professionshøjskole, samarbejdet om at kvalitetsudvikle personcentrerede indsatser til borgere med demens på fire plejecentre. Projektet tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens syn på personcenteret omsorg og faglig ledelse inden for demensområdet og anlægger endvidere et perspektiv på demens, som har fokus på at fremme borgerens trivsel, gennem meningsfuld deltagelse i hverdagslivet.
Projektet peger samlet set på tre indbyrdes forbundne redskaber som bidrager til at fremme personcentrerede indsatser til borgere med demens, der samtidig kan inspirere til kvalitetsudvikling på området: 1) Forandringscirklen, 2) Konceptet for kompetenceudvikling “Det vi siger, når vi taler” og 3) QUALIDEM. Forandringscirklen er et redskab til at skabe små forandringer i hverdagen, gennem øget aktivitet med udgangspunkt i hverdagens aktiviteter. Kompetenceløftet fremmer personcentrerede indsatser ved at understøtte personalets analytiske tænkning og personlig bevidsthed i forhold til de værdier som de baserer deres praksis på. QUALIDEM er et redskab til proxymåling af beboernes livskvalitet.
Redskaberne har været pilottestet i praksis på tre plejecentre og har vist områder med udviklingspotentiale i relation til fremtidig implementering af redskaberne.
Projektet er initieret og finansieret af 'Udviklingscenter for Demensområdet'.
Original languageDanish
PublisherUCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Number of pages63
Publication statusPublished - 2021

Keywords

  • health, nutrition and quality of life

Cite this