Abstract

Undersøgelser peger på, at sygeplejestuderende gennem uddannelsen oftest oplever sig støttet på de fagfaglige fronter, men at de er mere alene med den personfaglige udvikling, herunder tanker og usikkerheder i forhold til fag og profession. Mange studerende oplever stress-symptomer og føler sig ensomme. Med henblik på at støtte den enkelte studerendes trivsel og læring, oplevelse af meningsfuld sammenhæng samt håndtering i overgange, blev der i projekt ’Bedre overgang mellem teoretisk og klinisk undervisning på VIA Sygeplejerskeuddannelsen’ (PBO) udviklet prøvehandlinger med fokus på netop at støtte den enkelte studerendes personfaglige udvikling. Kapitlets ambition er med udgangspunkt i empiriske studier at drøfte, hvordan praksis bedrives i to prøvehandlinger med fokus på personfaglig udvikling; drøfte hvordan der balanceres mellem den studerendes personfaglige- og fagfaglige professionsudvikling, og hvad er der på spil? Prøvehandlingerne er fulgt gennem etnografiske studier. Datagrundlaget udgøres af praksisbeskrivelser, dokumenter, observationer, samt fokusgruppeinterview med studerende, kliniske vejledere og undervisere. Gennem empiriske analyser er prøvehandlingernes intentioner udledt og drøftet med den faktiske praksis. Balancen mellem den studerendes personfaglige læring, fællesskabet og den fagprofessionelle læring i sygeplejerskeuddannelsen udfoldes i relation til ”Professionel identitet” som en pendant til ”Professionsidentitet”.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherGad
Number of pages240
ISBN (Print)9788712069317
Publication statusPublished - 10 Jan 2024

Keywords

  • education, professions and jobs

Cite this