Positive effekter af at styrke de studerende studiestrategier

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  Abstract

  Som udgangspunkt er der en overhyppighed af studerende som forlader studiet blandt de, som har dårlig studieadfærd. Dårlig studieadfærd ses i svigtende fremmøde og manglende undervisningsforberedelse. Undersøgelser viser, at mange studerende har problemer i deres individuelle liv og det påvirker deres studieindsats. Dårlig studieadfærd kan således ses som både et symptom og en årsag til frafald.
  Projektets pædagogiske indsatser ”interventioner” tager sigte på at styrke alle studerendes valg af passende og brugbare studiestrategier, der kan styrke studieudbyttet og støtte gennemførslen af studiet. I et større perspektiv handler det om at udvikle mulighedsbetingelser for den studerende. Mulighedsbetingelser, som styrker ham i at have langsigtet omsorg for eget liv og egen livsudvikling
  De primære indsatser bliver udført i de studerendes 1. semester og fokuserer sig i studiefaglige samtaler og teamstøtte til studie-og praktikgruppers dannelse og vedligehold. De sekundære indsatser knytter sig til kompetenceudvikling af underviserne i forhold til vejledningsmetodik og teamstøtte.
  Der sker i projektperioden en halvering af frafaldet og markant færre studerende har problemer med studieaktivitet målt på fremmøde. Sammenligningen sker med forudgående årgang.
  Original languageDanish
  JournalUnge Paedagoger
  Volume78
  Issue number2
  Pages (from-to)49-57
  ISSN0106-5386
  Publication statusPublished - 2017

  Keywords

  • retention

  Cite this