Praksisintegrerende didaktik: - i ramme af projekt Kompetenceløft i Undervisningsfagene

Research output: Other contributionContribution to digital media

77 Downloads (Pure)

Abstract

I denne publikation sætter vi fokus på en praksisintegrerende didaktik målrettet efter- og videre uddannelse for lærere. Den konkrete ramme er det landsdækkende projekt ”Kompetenceløft i Undervisningsfagene” (KiU). Det er dog vores overbevisning, at en sådan didaktik kan have bred interesse for eksempel også i grunduddannelse af lærere. Didaktikudviklingen og den konkrete forskning som der refereres til, er blevet til i projektet ”KiU og professionsdidaktik”, der er forankret i VIAs Center for Profession og Uddannelse. Undersøgelsesprocessen, som ligger bag didaktikudviklingen, har både været teoretisk og empirisk informeret. Det teoretiske grundlag refereres der løbende til gennem publikationen med en grundigere redegørelse i den sidste del. Metodisk er der anvendt et mixed methods design og data er analyseret gennem iterative processer i forskningsgruppen. Endvidere har nogle af KiU-underviserne i slutfasen bidraget med løbende respons og sparring på nærværende publikation. Vigtigt er det at pointere, at hensigten ikke har været normativt at udpege den ’rette’ eller ’gode’ didaktik. Anbefalingerne er tænkt som inspiration og frem for alt som invitation til fortløbende diskussion og refleksion, hvor andre og nye bidrag er meget velkomne.
Original languageDanish
Publication date1 May 2017
Publication statusPublished - 1 May 2017

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Cite this