Abstract

Praktikvejledning i relationsprofessionsuddannelser kritiseres ofte
for at have for lav en kvalitet og det fremhæves at dette er forbundet
med, at for stor en andel praktikvejledere ikke har praktikvejlederuddannelse.
Men hvordan opleves udfordringer i praktikvejledning
af praktikvejledere? Dette er undersøgt i et forskningssamarbejde
mellem praktikvejledere i pædagoguddannelsen, pædagogisk leder,
pædagogstuderende og artiklens forfattere. Resultaterne indikerer,
at udfordringer i praktikvejledning rækker ud over manglende uddannelse
af praktikvejledere, og at en individuel forståelse af praktikvejledning
kan skygge for en forståelse af praktikvejlednings kompleksitet,
for potentialer i at forstå praktikvejledning mere kollektivt
og for hvordan der organisatorisk kan arbejdes med praktikvejledning.
Original languageDanish
JournalUnge Paedagoger
VolumeÅrg. 82
Issue number1
Pages (from-to)47-62
ISSN0106-5386
Publication statusPublished - Apr 2021

Keywords

  • education, professions and jobs

Cite this