Professionsdannelse: - FGU er på vej

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Hvordan kan professionelle med hver deres professionelle identitet, viden og praksisser indgå i et tværprofessionelt samarbejde, så de undervejs i opgaveløsningen samtidig opbygger en fælles profession?
Denne artikel bygger på fund fra et forskningsprojekt på FGU, Forberedende Grunduddannelse, i 2020-2021. Udgangspunktet er en centralt formuleret forventning fra Børne- og Undervisningsministeriet (Børne- og Undervisningsministeriet, 2022) om, at lærerne sideløbende med et nyt pædagogisk læringsrum opbygger deres egen FGU-profession.
Artiklens formål er at undersøge, om lærerne har et fælles italesat pædagogisk
værdisæt at arbejde med, og hvilken betydning det har i forhold til en begyndende
professionsidentitet.
Artiklen afdækker og giver eksempler på, hvordan lærerne formulerer sig om deres fælles værdier og den fælles opgave. Hvad styrker deres professionelle fællesskab, så der måske allerede kan anes ansatser til en profession på vej?
Original languageDanish
JournalKognition & Paedagogik
Volume32
Issue number126
Pages (from-to)54-63
Number of pages10
ISSN0906-6225
Publication statusPublished - 2022

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • schools, courses and institutions
  • management, organizational development and innovation

Cite this