Professionsidentitet i bevægelse

Kristian Fahnøe Munksgaard, Christina Haandbæk Schmidt, Thomas Skovgaard

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Artiklens ærinde er dels at udforske, hvordan pædagoger kan begribe og udvikle deres professionsidentitet, og dels at udfolde hvilken betydning bevægelse har for en teoretisk forståelse af professionsidentitet. En teoretiske indkredsning af begrebet professionsidentitet kvalifi ceres via et realist review og en interviewun-dersøgelse af fi re daginstitutionspædagoger. Artiklen konkluderer, at self-effi cacy, motivation, affektiv engagement og praksisfællesskaber kan anvendes som analy-tiske redskaber til at få øje på, hvordan pædagoger udvikler professionsidentitet i kontekster hvor bevægelse har et særligt fokus. Artiklens pointer perspektiveres afslutningsvist i relation til en analyse af læringsforståelser i bekendtgørelsen for pædagoguddannelsen
Original languageDanish
Article number5
JournalForskning i pædagogers profession og uddannelse
Volume3/1
Issue number2019
Pages (from-to)67-86
Number of pages20
ISSN2446-2810
Publication statusPublished - Jun 2019

Keywords

  • educational science studies
  • professional identity
  • preschools
  • management

Cite this